AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PREROBENIU FIŠKÁLNEJ TLAČIARNE FT4000 NA EKASU.

1.12.2019 Prebieha prerábanie FT4000 na eKasu eFT4000B.

Momentálne prebieha proces prerábania pôvodných fiškálnych tlačiarní na eKasu eFT4000B priamo u užívateľov. Prerábanie je závislé od dodávok zariadení od výrobcu Varos Trade, ktorý nám dodáva zariadenia v postupných dávkach. 

Ak Vaša tlačiareň ešte nebola prerobená na eKasu, majte trpezlivosť, oslovíme Vás v krátkom čase. V prípade dodania dostatočného sľúbeného mnoťstva zariadení od výrobcu by proces prerábania mal byť ukončený k 20.12.2019.

 

1.9.2019 Aktuálny stav nasadenia riešenia eKasy.
Výrobca FT4000 má dohodnuté predbežné stretnutie s certifikačným úradom na 4.9.2019 ohľadom výsledkov testovania zariadení po posledných úpravách. Bližšie informácie môžete získať na stránke výrobcu: www.varos.sk

3.7.2019 Aktuálny stav nasadenia riešenia eKasy.
Výrobca FT4000 od 20.6.2019 stále čaká na otestovanie zariadení po posledných úpravách na základe pripomienok certifikačnej autority. Bližšie informácie môžete získať na stránke výrobcu: www.varos.sk

19.6.2019 Doplnenie zákona o elektronickej pokladnici odložilo povinné nasadenie eKasa do 31.12.2019.
Základné zmeny zákona:

  • on-line registračnú pokladnicu eKasa musí podnikateľ začať používať najneskôr od 1.1.2020
  • pôvodnú registračnú pokladnicu môže používať aj ak má už zrušený pôvodný daňový kód pokladnice
  • podmienkou na nesankciovanie zo strany daňového úradu je zažiadanie o nový kód pokladne, identifikačné a autentifikačné údaje do 30.6.2019

 

Vypustila sa podmienka objednania  pokladnice eKasa.

Na základe prijatej zmeny zákona vznikol dostatočný časový priestor na prerobenie fiškálnych tlačiarní na systém eKasa.

Veríme, že výrobcovia úspešne ukončia rozbehnutý certifikačný proces v krátkom čase a začnú neodkladne s dodávkami balíčkov na prerobenie.

Následne aj firma TP SOFT začne s postupným prerábaním u jednotlivých zákazníkoch.

 

17.6.2019 Aktuálny stav nasadenia riešenia eKasy.

Na základe informácií od výrobcu fiškálnej tlačiarne FT4000, FT5000 sa predpokladá, že v tomto týždni bude vydaný certifikát na fiškálnu tlačiareň FT5000. Certifikačný proces pre fiškálnu tlačiareň FT4000 a tým aj na inštalačné balíčky, je naďalej v riešení. Bližšie informácie očakávame koncom týždňa.

12.6.2019 Dodržanie termínu nasadenia riešenia eKasy je ohrozené.

Pretože náš pokladničný software je postavený na použití fiškálnej tlačiarne FT4000, aj my sme závislí na dodávkach balíčkov na prerobenie.

Nepríjemnou skutočnosťou je stále bližší termín povinnosti nasadenia eKasy 1.7.2019, čo v súčasnosti znamená, že je vážne ohrozené dodržanie tohoto termínu.
Veríme, že zodpovedné orgány prijmú v krákom čase opatrenie vedúce k posunutiu daného termínu.

Momentálne čakáme na dodávky balíčkov na prerobenie fiškálnych tlačiarní od výrobcu FT4000.
Riešenie výrobcu je stále v certifikačnom procese, ktorý vykonáva Colný úrad Bratislava. Výrobca si stojí za tvrdením, že ich riešenie spĺňa všetky kritériá stanovené v požiadavkách certifikačných dokumentov. Keďže sa jedná o jedného z najstarších dodávateľov pokladničných zariadení na Slovensku, s ktorým máme aj my dlhoročnú osobnú skúsenosť, nie je dôvod nedôverovať jeho vyjadreniam.
Môžeme len polemizovať, či presné dôvody predlžovania certifikačného procesu sú len technického charakteru.

Aj iný významní výrobcovia fiškálnych zariadení čakajú na certifikáciu.

Na trhu existujú určití dodávatelia fiškálnych tlačiarní s certifikovaným riešením, je potrebné si ale uvedomiť, že každé riešenie si vyžaduje vlastné naprogramovanie v pokladničnom systéme. Preto nie je možné využiť ich zariadenia v našom softwari, keďže sa dlhoročne orientujeme na riešenie pre FT4000 (resp. EFox) a nebol dôvod očakávať z ich strany problém s dodávkami riešení pre eKasu.

Momentálne je potrebné len počkať na doriešenie certifikácie fiškálnych zariadení FT4000 a začatie dodávok inštalačných balíčkov. Následne budeme zákazníkov kontaktovať s presným termínom prerobenia.