KONIEC PLATNOSTI AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV POKLADNICE E-KASA

TP SOFT- Upozornenie na ukončenie platnosti autentifikačných údajov.

 

Novinky a zmeny v programe MZDY

Posledná aktualizácia: 30.3.2023 - ver. 5.80

Verzia 5.80
30.3.2023

ZAOKRÚHĽOVANIE NA 5 CENTOV OD 1.7.2022

ZAOKRÚHĽOVANIE NA 5 CENTOV OD 1.7.2022

Pre potreby zaokrúhľovania na 5 centov od 1.7.2022 je potrebné:

1.Aktuálny firmware od výrobcu pokladnice
 Firma TP SOFT zabezpečuje zakúpenie a inštaláciu nového firmwaru nasledovných typov pokladníc:

Ako predísť narušeniu indexových súborov pri práci v počítačovej sieti

VÝSKYT PROBLÉMOV PRI PRÁCI V POČÍTAČOVEJ SIETI - RIEŠENIA 

EKONOMICKÝ SOFTWARE PRE VÁS

POTREBUJETE NOVÝ EKONOMICKÝ SOFTWARE ? 
CHCETE VYMENIŤ VÁŠ SÚČASNÝ ?

 

Máme za sebou 20 rokov skúseností. Poznáme praktické potreby užívateľov.

KONIEC PLATNOSTI AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV POKLADNICE E-KASA.

 

TP SOFT- Upozornenie na ukončenie platnosti autentifikačných údajov.

 

Nahrávanie dokladov roku 2021 bez vykonania uzávierky - Nastavenie ČÍSLOVANIA DOKLADOV pre nový rok

Pre nahrávanie dokladov nového roku nie je potrebné v programoch TP SOFT vykonávať ročnú uzávierku (s výnimkou programu MZDY), ani zavádzať nový rok funkciou Služby - Výber firmy, alebo roku, kedy by neprešli počiatočné stavy. Je možné plynule začať nahrávať doklady z nového roku, len je potrebné nastaviť ČÍSLOVANIE DOKLADOV.  Až po úplnom dokončení starého roku vykonáte ročnú uzávierku.

EKASA - pokladničný systém.

Firma TP SOFT má dhlohoročné skúsenosti s predajom v hotovosti na PC - ponúkame ovládanie nasledovných EKASA pokladníc:
 

- eFT4000B / eFT5000B firmy Varos Trade s.r.o.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PREROBENIU FIŠKÁLNEJ TLAČIARNE FT4000 NA EKASU.

1.12.2019 Prebieha prerábanie FT4000 na eKasu eFT4000B.

Momentálne prebieha proces prerábania pôvodných fiškálnych tlačiarní na eKasu eFT4000B priamo u užívateľov. Prerábanie je závislé od dodávok zariadení od výrobcu Varos Trade, ktorý nám dodáva zariadenia v postupných dávkach. 

Ak Vaša tlačiareň ešte nebola prerobená na eKasu, majte trpezlivosť, oslovíme Vás v krátkom čase. V prípade dodania dostatočného sľúbeného mnoťstva zariadení od výrobcu by proces prerábania mal byť ukončený k 20.12.2019.

PRÍPRAVA NA EKASU PRED PREROBENÍM FT4000 na eFT4000 / eFT5000

PRÍPRAVA PRED PREROBENÍM FT4000 na eFT4000 / eFT5000.

Informácia, čo je nutné pripraviť zo strany užívateľa fiškálnej tlačiarne FT4000 , aby bolo možné túto zmenu zrealizovať.

1. Získať nový kód pokladnice eKasa

2. Získať tzv. identifikačný balíček

3. Získať tzv. autentifikačný balíček s heslom

4. Zabezpečiť internetové pripojenie na predajnom mieste

Syndikovať obsah