Mzdy pre Windows

Novinky a zmeny v programe MZDY

Posledná aktualizácia: 29.1.2024 - ver. 5.86

Verzia 5.86
29.1.2024

Doplnenie nových parametrov pre rok 2024

MZDY - dôležité zmeny na rok 2013 !!!

                              !  DÔLEŽITÉ ZMENY V PROGRAME MZDY !

História zmien v roku 2011

Verzia 3.94, december 2011
Výpisy
Nový výpis Prehľad podľa pracovníkov do čistej mzdy v skupine výpisov Rekapitulácia.  Obsahuje len položky: hrubá mzda, poistné, daň a čistá mzda. Výpis je možné tlačiť za mesiac, interval mesiacov alebo rok.

Výpis Doplnkové dôchodkové poistenie (v skupine Výkazy) je možné tlačiť aj za interval mesiacov. Údaje vo výpise sú kumulatívne, za zadaný interval mesiacov.

Úprava v XML súbore pre Mesačný výkaz poistného

MZDY - nový Výkaz poistného a príspevkov dopracovaný - 8.2.2011

Informujeme užívateľov programu MZDY, že bol dopracovaný nový Výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisčovnňu.  V prípade potreby si stiahnite update na www.tpsoft.sk/aktualizacie-programov .

Postup pre elektronické podanie tlačív výkazov a priznaní z FDF súborov z programov TP SOFT

Pre elektronické podávanie tlačív a priznaní z jednotlivých programov TP SOFT ako je jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy sa v programoch vytvárajú súbory FDF, ktoré je možné použiť (podobne ako XML) na naplnenie hodnôt elektronického formulára. Je to spravidla automaticky pri tvorbe originálneho tlačiva PDF, ktoré slúži na tlač originálneho tvaru tlačiva.

História zmien v roku 2010/09 posledná aktualizácia 31.12.2010 - ver. 3.81

Mzdy, verzia 3.81, 31.decembra 2010

Nový formát súboru XML pre registračné listy

Do tejto verzie bol zapracovaný nový formát pre XML súbory - registračné listy. (verzia 2011). Taktiež pri tlači registračného listu sa použije nové tlačivo, platné od 01.01.2011. Ak nepotrebujete robiť v januári 2011 registračné listy, nie je nutné inštalovať verziu 3.81.

Verzia so zapracovanými legislatívnymi zmenami pre rok 2011

PRECHOD NA ROK 2009 - POSTUP V PROGRAMOCH TP SOFT (Win, Dos)

Prečítajte si stručný spôsob prechodu na rok 2009 v jednotlivých programoch TP SOFT. Presnejší postup si môžete prečítať vo voľbe ČO JE NOVÉ ? v konkrétnom programe po nainštalovaní novej verzie, umožňujúcej prechod na rok 2009.
Číslo verzie programou pripravenej na prechod na rok 2009 môžete zistiť na tejto www stránke v článku "PRECHOD NA ROK 2009 - NOVÉ VERZIE PROGRAMOV".

Mzdy - verzia 3.62

Oprava vo vytvání XML súborov pre EZU - RLFO. Týka sa RLFO typu odháška, zmena a prerušenie poistenia v novej verzii 1.7, ktorá sa uplatní pre RL posielané od 31.07.2008.
Aktualizáciu programu si môžete stiahnuť tu: http://www.tpsoft.sk/aktualizacie_programov

Syndikovať obsah