Podvojné účtovníctvo

 Vedenie podvojného účtovníctva s evidenciou pokladne, vyšlých aj došlých faktúr, interných dokladov, s podrobným sledovaním saldokonta. Obsahuje fakturáciu - možnosť vystavovania faktúr, tlač prevodných príkazov.

Stručná charakteristika:

  • jednoduché a rýchle účtovanie jedným krokom - zaevidovaním dokladu (Fa,pokladňa,banka,..). Vykoná sa okamžite zaúčtovanie aj evidencia Dph, oprava dokladu vykoná automaticky opravy aj týchto zápisov
  • účtovanie predovšetkým formou predkontácií, predkontácia umožňuje ročlenenie základu na viac analytík, ručné účtovanie
  • evidencia a účtovanie pokladne a faktúr v zahraničnej mene (je súčasťou voliteľnej nadstavby )
  • trojmiestne analytické členenie účtovnej osnovy
  • sledovanie nákladov a výnosov stredísk a zákaziek (je súčasťou voliteľnej nadstavby)
  • automatické číslovanie dokladov, nastavenie číselnej rady pre vybranú účtovnú operáciu
  • na začiatku roka je možné začať účtovať nové obdobie bez uzavretia starého obdobia s možnosťou výpisov už aj za nové obdobie
  • nemá funkciu „mesačná uzávierka“, len „ročná“, ale umožňuje ucelené mesačné výpisy za ktorýkoľvek mesiac, aj uzavretý, aj mesiac „vopred“. Ročná uzávierka ponechá uzatváraný rok, možnosť prepínania medzi rokmi.
  • možnosť opravy tlačiva faktúry, možnosť úpravy vizáže tlačových zostáv, export do iných formátov (PDF,XLS,HTML,...)
  • možnosť posunutého účtovného obdobia

Multiverzia - možnosť nezávislého vedenia agiend viacerých firiem.

 

Program neobsahuje ďalšie evidencie – mzdy, sklad, majetok, to sú samostatné moduly, ktoré majú výstup účtovnej dávky do podvojného účtovníctva.

Kniha vyšlých faktúr

 

Účtovanie vyšlej FA

Výpisy v podvojnom účtovníctve

Účtovnie pokladničného dokladu