Jednoduché účtovníctvo pre Windows

Novinky a zmeny v programe JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Posledná aktualizácia: 4.11.2022 - ver. 2.11

História zmien v roku 2011

Verzia 1.71

14.11.2011
KONTROLA KNIHY DPH - OPRAVA
Bola vykonaná oprava vo funkcii Špeciálne funkcie – Kontrola knihy DPH, kde prepočet DPH zo tuzemských dokladov v zahraničnej mene s DPH násobil kurzom EUR, namiesto delenia.

Postup pre elektronické podanie tlačív výkazov a priznaní z FDF súborov z programov TP SOFT

Pre elektronické podávanie tlačív a priznaní z jednotlivých programov TP SOFT ako je jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy sa v programoch vytvárajú súbory FDF, ktoré je možné použiť (podobne ako XML) na naplnenie hodnôt elektronického formulára. Je to spravidla automaticky pri tvorbe originálneho tlačiva PDF, ktoré slúži na tlač originálneho tvaru tlačiva.

Priznanie DPH pre rok 2010

Nové verzie programu JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO a PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO obsahujú nové priznanie DPH platné pre rok 2010, s čím súsvisí aj zadávanie zmenených číseil riadkov priznania v dokladoch. Viac čítajte v sekcii NOVINKY-ZMENY.

História zmien roku 2010,2009 - posledná aktualizácia 7.12.2010 - ver. 1.66

Verzia 1.66

07.12.2010
OPRAVA ROČNEJ UZÁVIERKY
Za určitých okolností mohlo dôjsť pri ročnej uzávierke k problému, ktorý bol odstránený.

Verzia 1.65

07.10.2010
KONTROLA KONZISTENCIE VYŠLÝCH A DOŠLÝCH FA

PRECHOD NA ROK 2009 - POSTUP V PROGRAMOCH TP SOFT (Win, Dos)

Prečítajte si stručný spôsob prechodu na rok 2009 v jednotlivých programoch TP SOFT. Presnejší postup si môžete prečítať vo voľbe ČO JE NOVÉ ? v konkrétnom programe po nainštalovaní novej verzie, umožňujúcej prechod na rok 2009.
Číslo verzie programou pripravenej na prechod na rok 2009 môžete zistiť na tejto www stránke v článku "PRECHOD NA ROK 2009 - NOVÉ VERZIE PROGRAMOV".

JU win 1.51. - Účtovanie Platby kartou a Zápočtu faktúr v PD

Verzia 1.51 umožňuje zaúčtovať platbu kartou ako priebežnú operáciu s rozpisom na zadniteľnú a nezdaniteľnú časť a s určením údajov pre evidenciu DPH. K tejto operácii sa následne viaže priebežný pohyb v banke.

Postup zaúčtovania platby kartou (napr. pre nákup PHM) sa vykoná dvami účtovnými operáciami:

1. ZÁPIS PRIEBEŽNÉHO POHYBU O PLATBE KARTOU

Nové verzie s duálnym zobrazovaním - zistite aktuálnosť Vášho softwaru

Vážení užívatelia !

Od nasledujúceho čísla win-verzií programov TP soft je v programoch zakomponované duálne zobrazovanie na dokladoch.

Skontrolujte si Vašu súčasnú win-verziu každého ekonomického modulu a vprípade, že máte nižšie číslo verzie, stiahnite si nový update voľbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARE.

 

Jednoduché účtovníctvo win ver. 1.50

Podvojné účtovníctvo win ver.2.30

Syndikovať obsah