Pokladňa pre eKasa

Predaj v hotovosti na počítači s fiskálnym modulom pre eKasa systém.

Program na predaj v hotovosti na počítači cez fiškálnu tlačiareň podľa zákona 289/2008. Program je priamo napojený na dáta evidované v programe SKLAD na tom istom, alebo sieťovom počítači. Hlavné charakteristiky programu POKLADŇA:

 • okamžitý odpis zo stavu tovarov pri tlači bločku
 • možnosť vystaviť bloček konkrétnemu odberateľovi, vykonáva sa položková evidencia predaja na odberateľa v programe SKLAD
 • možnosť meniť predajnú cenu pri predaji, alebo zablokovať možnosť zmeny ceny
 • možnosť použiť nápovedu na zoznam tovarov
 • zadávanie zľavy na konkrétnu položku pokladničného dokladu
 • zadávanie konečnej zľavy na celý pokladničný doklad
 • automatické naplnenie obsahu pokl. dokladu obsahom dodacieho listu z programu SKLAD
 • automatické naplnenie obsahu pokl. dokladu obsahom zákazkového listu z programu AUTOSERVIS
 • automatické STORNO dokladu - t.j. bez nutnosti opätovného zadávania obsahu bločku
 • evidecnia začiatku smeny a konca smeny
 • evidencia stavu pokladne v členení na:
 • hotovosť
 • príjem bankokartou
 • príjem v stravných lístkoch
 • príjem šekom
 • tlač dennej, prehľadovej uzávierky

Program Pokladňa umožňuje pripojiť nasledovné fiškálne tlačiarne eKasa:

 

 • FiskalPro - pokladnice eKasa: FiskalPro VX520 a VX675 v režime fiškálnej tlačiarne
 • Registračné pokladnice ELcom v on-line režime: EURO-50 eKasa, EURO-150 eKasa
 • eFT4000 Varos (čaká sa na získanie certifikátu výrobcom)
 • eFT5000 Varos (čaká sa na získanie certifikátu výrobcom)
 • EFOX Elcom  (po sprístupnení výrobcom)

 

 

Úvodná obrazovka

 

Predaj

 

Parametre programu