Registračné pokladnice EURO eKasa

Firma TP SOFT je certifikovaným strediskom pre vybrané typy fiškalizovaných pokladníc EURO firmy ELCOM Prešov aj vo verzii eKasa.

V prípade prerobenia fiškalizovaných pokladní na eKasa systém prerábame pokladnice Euro-50 a Euro-150.

V spojitosti s programami TP SOFT je možné využívať pokladnice EURO dvomi spôsobmi:

  • OFF LINE prepojenie

Pri tomto spôsobe prepojenia sa predáva na pokladnici bez priameho spojenia s počítačom. Prepojenie s počítačom po pripojení ppokladnice k PC umožňuje:

  1. EXPORT do pokladnice - naprogramovanie tovarov a cien do pokladnice z programu SKLAD
  2. IMPORT z pokladnice - načítanie predaných tovarov do programu SKLAD s odpisom zo stavu a vytvorením dodacieho listu
  • ON LINE prepojenie

Pri tomto spôsobe je pokladnice trvale pripojená k počítaču. Predaj sa vykonáva v programe POKLADŇA a samotná pokladnica slúži ako fiskálna tlačiareň. Toto riešenie sa odporúča pre pravádzky s nižšou kadenciou predaja.

V prípade EURO pokladníc pre eKasa systém je možné použiť pokaldnice EURO-50 eKasa a EURO-150 eKasa.