Sklad pre Windows

Novinky a zmeny v programe SKLAD

Posledná aktualizácia:  24.8.2022 - ver. 2.03

Verzia 2.03

História zmien v roku 2011

Historia zmien v programe SKLAD vykonaných v roku 2011.

Verzia 1.79

29.12.2011
TLAČ STAVU SKLADU DO PDF
Bola doplnená možnosť uložiť výpis stavu skladu do súboru PDF.

História zmien roku 2009-10 - posledná aktualizácia 3.12.2010 - ver. 1.71


Verzia 1.71
========
03.12.2010
NOVÝ TOVAR – KÓPIA EXISTUJÚCEHO

Evidencia liehu od 1.1.2011

Nová verzia programu SKLAD obsahuje evidenciu liehu v programe SKLAD podľa zákona č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z.

Nová verzia obsahuje úpravy umožňujúce tvoriť evidenciu liehu, samotné eletkronické podanie oznámenia o liehu potrebné k fabruáru 2011 bude doplnené v programe v priebehu januára 2011.

NÁKUPNÉ A PREDAJNÉ CENY NA 4 DESATINNÉ MIESTA !!!

Nová verzia programu  SKLAD a POKLADŇA a AUTOSERVIS a PREPOJENIE NA REG.POKL.ELCOM umožnuje pracovať s nákupnými a predajnými cenami na 4 desatinné miesta. V prípade potreby nutne čítajte ďalej !

OPRAVY, NASTAVENIA A RADY PRE ROK 2009 V PROGRAMOCH !!! PREČÍTAJTE SI !!!

Prečítajte si nasledovné odporúčania pre nastavenie, alebo aktualizáciu nových verzií pre prácu s programami v roku 2009.
Ak používate export do externých pokladníc EURO, zažiadajte o zaslanie nového komunikačného súboru, ktorý posiela do pokladnice predajnú cenu s DPH na 2 desatinné miesta.

SKLAD win v. 1.551
- aktualizujte si volbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARU poslednú verziu 1.551. Obsahuje nasledovné úpravy:

STIAHNITE SI OPRAVNÉ VERZIE PROGRAMU SKLADwin v. 1.55 a POKLADŇA win v. 1.22

Vážený zákazník !                        DÔLEŽITÉ – POZORNE SI PREČÍTAJTE   
Po prvých skúsenostiach užívateľov softwaru SKLAD win a POKLADŇA win sme zistili, že pri prechode na EUR môže dôjsť k chybnému
prepočtu nákupných cien konverzným kurzom, dôsledkom čoho môže byť výdaj tovarov v chybných – neprepočítaných nákupných

PRECHOD NA ROK 2009 - POSTUP V PROGRAMOCH TP SOFT (Win, Dos)

Prečítajte si stručný spôsob prechodu na rok 2009 v jednotlivých programoch TP SOFT. Presnejší postup si môžete prečítať vo voľbe ČO JE NOVÉ ? v konkrétnom programe po nainštalovaní novej verzie, umožňujúcej prechod na rok 2009.
Číslo verzie programou pripravenej na prechod na rok 2009 môžete zistiť na tejto www stránke v článku "PRECHOD NA ROK 2009 - NOVÉ VERZIE PROGRAMOV".

Syndikovať obsah