Pokladňa pre Windows

KONIEC PLATNOSTI AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV POKLADNICE E-KASA

TP SOFT- Upozornenie na ukončenie platnosti autentifikačných údajov.

 

Novinky a zmeny v programe POKLADŇA

Posledná aktualizácia: 22.11.2022 - ver. 3.25
 

Verzia 3.25

KONIEC PLATNOSTI AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV POKLADNICE E-KASA.

 

TP SOFT- Upozornenie na ukončenie platnosti autentifikačných údajov.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PREROBENIU FIŠKÁLNEJ TLAČIARNE FT4000 NA EKASU.

1.12.2019 Prebieha prerábanie FT4000 na eKasu eFT4000B.

Momentálne prebieha proces prerábania pôvodných fiškálnych tlačiarní na eKasu eFT4000B priamo u užívateľov. Prerábanie je závislé od dodávok zariadení od výrobcu Varos Trade, ktorý nám dodáva zariadenia v postupných dávkach. 

Ak Vaša tlačiareň ešte nebola prerobená na eKasu, majte trpezlivosť, oslovíme Vás v krátkom čase. V prípade dodania dostatočného sľúbeného mnoťstva zariadení od výrobcu by proces prerábania mal byť ukončený k 20.12.2019.

PRÍPRAVA NA EKASU PRED PREROBENÍM FT4000 na eFT4000 / eFT5000

PRÍPRAVA PRED PREROBENÍM FT4000 na eFT4000 / eFT5000.

Informácia, čo je nutné pripraviť zo strany užívateľa fiškálnej tlačiarne FT4000 , aby bolo možné túto zmenu zrealizovať.

1. Získať nový kód pokladnice eKasa

2. Získať tzv. identifikačný balíček

3. Získať tzv. autentifikačný balíček s heslom

4. Zabezpečiť internetové pripojenie na predajnom mieste

UPOZORNENIE - aktualizácia Windows 10 odstaví prepojenie PC s fiškálnou tlačiarňou FT4000 - Win error.

Nepripojená fiškálna tlačiareň s hláškou Win error a pod.
V poslednom období sa často stáva, že aktualizácia operačného systému Windows10 odstaví prepojenie počítača a fiškálnej tlačiarne FT4000 Varos. Riešením je opätovná inštalácia drivera k fiškálnej tlačiarni, t.j. ovládacieho softwaru od výrobcu FT4000.

Upozornenie o sankciách pri kontrole knihy registračnej pokladnice.

Upozornenie o sankciách pri kontrole knihy registračnej pokladnice.

Vážení užívateľ  registračnej pokladnice.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poslednú dobu sa kontroly používania registračnej pokladnice zameriavajú aj na kontrolu správneho obsahu knihy registračnej pokladnice v súlade so zákonom o ERP 289/2008.

Zmeny v zákone o elektronických registračných pokladniciach od 1.1.2014.

Od 1. januára 2014 vstupujú do platnosti zmeny v zákone o používaní elektronických registračných pokladníc (361/2013). Uvádzame pre užívateľov programu POKLADŇA hlavné povinnosti a zmeny a ich vyjasnenie:

História zmien roku 2012-09

Verzia 2.13
25.11.2011

ZOBRAZENIE NÁHRAD TOVARU PRI ZADÁVANÍ DOKLADU.

Zrušenie duálneho zobrazenia sumy dokladu v programe POKLADŇA

Ak chcete odstaviť zobrazenie duálneho zobrazenia celkovek sumy na pokladničnom doklade v programe POKLADŇA (predaj cez fiskálny modul J&V SAFE), zvoľte voľbu SLUŽBY - PARAMETRE PROGRAMU. V zobrazenom okne s parametrami zmeňte vpravo dole hodnotu parametra "Koverzný kurz EUR pre duálne zobrazovanie" na hodnotu 0 a potvrďte tlačítko Zapísať. Zobrazí sa informačná hláška o nastavení konverzného kurzu - teraz nulového - vo fiskálnom module. Vyberte z ponúkaných možností voľbu POKRAČOVAŤ.

Syndikovať obsah