Cenník softvéru a služieb TP SOFT

Platnosť cenníka od 1.7.2017.

Software Windows Cena € bez DPH Cena € s DPH
Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, DPH, pokladničná kniha, vyšlé Fa, došlé Fa, tuzemské aj zahraničné)
Multiverzia:
Každý ďalší užívateľ
150,00 €

17,00 €

180,00 €

20,40 €

Podvojné účtovníctvo (pokladňa, banka, vyšlé Fa, došlé Fa, podrobné saldokonto, výkazy, DPH)
Multiverzia:
Každý ďalší užívateľ
Doplnky k PÚ:
účtovanie po strediskách, na zákazky
účtovanie v zahraničnej mene (pokladňa, FA)
250,00 €

65,00 €

100,00 €
100,00 €

300,00 €

78,00 €

120,00 €
120,00 €

Mzdy
do 50 zamestnancov
nad 50 zamestnancov
Multiverzia:
do 10 zamestnancov, 2 - 5 firiem
do 10 zamestnancov, od 6 a viac firiem
do 20 zamestnancov, 2 - 5 firiem
do 20 zamestnancov, od 6 a viac firiem
-
13,00 €/zam.
4,00 €/zam.
-
25,00 € za firmu
17,00 € za firmu
50,00 € za firmu
35,00 € za firmu
-
15,60 €/zam.
4,80 €/zam.
-
30,00 € za firmu
20,40 € za firmu
60,00 € za firmu
42,00 € za firmu
Sklad MINI (3 000 položiek, 2 predajné ceny, viac skladov, tovarové skupiny, fakturácia, objednávky, inventúra, výkazy)
Rozšírenie o 1 000 položiek
Multiverzia:
2 - 5 firiem
od 6 a viac firiem
100,00 €

20,00 €
-
30,00 €/firma
17,00 €/firma

120,00 €

24,00 €
-
36,00 €/firma
20,40 €/firma

Sklad plný (bez obmedzenia počtu položiek, 5 predajných cien, systém zliav, individuálne ceny, export medzi skladmi, štatistiky, zložky,...)
Multiverzia plného skladu – 30% za každú ďalšiu firmu
400,00 €

480,00 €
Pokladňa (predaj v hotovosti cez fiskálny modul) 100,00 € 120,00 €
Majetok mini (investičný majetok, drobný majetok, daňové odpisy, inventárne karty)
Multiverzia:
2 - 5 firiem
od 6 a viac firiem
60,00 €
-
25,00 €/firma
17,00 €/firma
72,00 €
-
30,00 €/firma
20,40 €/firma
Majetok plný (ako mini + účtovné odpisy, odpisový plán, evidencia po strediskách) 160,00 € 192,00 €

Autoservis (evidencia zákaziek s rozpisom úkonov, výdaj materiálu v spolupráci s programom SKLAD, výkazy, fakturácia, karta vozidla) - verzia bez evidencie pneumatík

rozšírenie:
Evidencia pneumatík
(evidencia pneumatík na vozidlách, uskladnených, likvidovaných, informácia o dezéne, faktúra za služby uskladnenia, ...)

350,00 €
-
-

200,00 

420,00 €
-
-

240,00

Prepojenie na vybrané registračné pokladnice EURO 60,00 € 72,00 €
Inštalácia softwaru na sieti - doplatok za každé ďalšie súčasné spustenie
30% z ceny celkovej konfigurácie
30% z ceny celkovej konfigurácie
Inštalácia softwaru na samostatný PC/prevádzku v rámci firmy 30% z ceny celkovej konfigurácie 30% z cenycelkovej konfigurácie

 

JÚ + ekonomický modul mini = 150 ,- €(4 539 SKK) + cena modulu s 30% zľavou Cena € bez DPH Cena € s DPH
JÚ + Sklad mini 220,00 € 264,00 €
JÚ + Mzdy do 5 zam. 195,50 € 234,60€
JÚ + Mzdy do 10 zam. 241,00 € 289,20 €
JÚ + Mzdy do 15 zam. 286,50 € 343,80 €
JÚ + Mzdy do 20 zam. 332,00 € 398,40 €
JÚ + Majetok mini 192,00 € 230,40 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. 265,50 € 318,60 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. 311,00 € 373,20 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. 356,50 € 427,80 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. 402,00 € 482,40 €
JÚ + Sklad mini + Majetok mini 262,95 € 315,54 €
JÚ + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini 237,00 € 284,40 €
JÚ + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini 283,00 € 339,60 €
JÚ + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini   328,50 € 394,20 €
JÚ + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini 374,00 € 448,80 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini 307,50 € 369,00 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini 353,00 € 423,60 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini 398,50 € 478,20 €
JÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini 444,00 € 532,80 €

 

PÚ + ekonomický modul mini = 250,- €(7 531,50 SKK) + cena modulu s 30% zľavou Cena € bez DPH Cena € s DPH
PÚ + Sklad mini 320,00 € 384,00 €
PÚ + Mzdy do 5 zam. 295,50 € 354,60 €
PÚ + Mzdy do 10 zam. 341,00 € 409,20 €
PÚ + Mzdy do 15 zam. 386,50 € 463,80 €
PÚ + Mzdy do 20 zam. 432,00 € 518,40 €
PÚ + Majetok mini 292,00 € 350,40 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. 365,50 € 438,60 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. 411,00 € 493,20 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. 456,50 € 547,80 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. 502,00 € 602,40 €
PÚ + Sklad mini + Majetok mini 362,00 € 434,40 €
PÚ + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini 337,50 € 405,00 €
PÚ + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini 383,00 € 459,60 €
PÚ + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini 428,50 € 514,20 €
PÚ + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini 474,00 € 568,80 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 5 zam. + Majetok mini 407,50 € 489,00 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 10 zam. + Majetok mini 453,00 € 543,60 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 15 zam. + Majetok mini 498,50 € 598,20 €
PÚ + Sklad mini + Mzdy do 20 zam. + Majetok mini 544,00 € 652,80 €

 

Multiverzia programu Podvojné účtovníctvo win: každý ďalší užívateľ                           - s nadstavbou Účtovanie zahraničného saldokonta a valutovej pokladne                       - s nadstavbou Účtovanie po strediskách a zákazkách

65.00 €
doplatok 20,00 €
doplatok 20,00 €
78,00 €
doplatok 24,00 €
doplatok 24,00 €
Multiverzia plných verzií programov MZDY(nad 20 zam.), SKLAD a MAJETOK 30% z ceny každý ďalší užívateľ 30% z ceny každý ďalší užívateľ

 

Rozšírenia vybraných programov: 

Komunikácia programu SKLAD s údajovou databankou UDB3000 Varos 

Export a import vybraných dokladov EDI v programe SKLAD

Export a import vybraných dokladov EDI v programe SKLAD

Evidencia času vykonávanie zákazky v programe SERVIS snímačom čiarového kódu

 

 

60,00 €

60,00 €

60,00 

80,00 

   
Cenník služieb Cena € bez DPH Cena € s DPH
Bežné servisné a montážne práce (PC, Windows, tlačiarne, kamery, periferie,...) 25,00 € 30,00 €
Softwarové práce (programové práce na zákazku, inštalácia, nastavenie, školenie softwaru a pokladne, práce s dátami...) 35,00 € 42,00 €
Serverové práce (server, Windows Server, Linux, virtualizácia,...) 45,00 € 54,00 €
Sieťové práce (Cisco, Mikrotik, manažovateľné prvky,...) 45,00 € 54,00 €
Konzultančné služby, analytické práce 45,00 € 54,00 €
Vzdialená pomoc cez TeamViewer (update programu, oprava dát, nastavenia, vysvetlenia funkčnosti, ...) 7,00 € 8,40 €
Dedikovaný pracovník zmluvne podľa množstva a dohody -
     
Fiškalizácia a aktivácia fiškálnej tlačiarne 45,00 €  54,00 €
Fiškalizácia a aktivácia registračnej pokladnice EURO, QUORION 35,00 € 42,00 €
Servisná prehliadka fiškálne pokladnice FT4000, EFox 45,00 € 54,00 €
Servisná prehliadka registračnej fiškálne pokladnice EURO, Quorion 35,00 € 42,00 €
Archivácia prevádzkovej pamäte fiškálnej pokladnice - žurnálov 25,00 € 30,00 €
Ukončenie prevádzky fiškálnej tlačiarne, vyčítanie FM a žurnálu 45,00 € 54,00 €
Ukončenie prevádzky registračnej pokladnice, vyčítanie FM a žurnálu 35,00 € 42,00 €
Inštalácia sieťového prepojenia počítačov 45,00 € 54,00 €
     
Príplatok za práce mimo bežnej pracovnej doby (bežná pracovná doba v pracovné dni 8.30-16.00) 50%  
Príplatok za práce noc/víkend/sviatok 100%  
Príplatok za vyžiadaný skrátený reakčný čas 100%  
     
Cestovné náhrady za 1 km (okrem BB/BA) 0,40 € 0,48 €
Výjazd BB/BA bežne (jednorázovo) 8,00 €  9,60 €
Výjazd BB/BA vyžiadane zmluvne podľa množstva a dohody  
Čas na ceste 12,00 €  14,40 € 
K cenám účtujeme DPH podľa platnej legislatívy.