Duálne zobrazovanie na dokladoch

Nová verzia umožňuje v parametroch programu nastaviť konverzný kurz a nastaviť, na ktorých tlačivách sa má zobrazovať aj duálna hodnota celkovej sumy dokladu, prípadne aj duálna hodnota položiek dokladu.