História zmien roku 2009 - posledná aktualizácia 1.4.2009

ver. 1.10                                      1.4.2009

AUTOSERVIS v. 1.10 - odpis zo stavu skladu v NÁKUPNÝCH CENÁCH NA 4 DESATINNÉ MIESTA

DOLEŽITÉ !!!
Od verzie 1.10 program AUTOSERVIS vykonáva odpis zo stavu skladu v nákupných cenách na 4 desatinné miesta.
Aby program AUTOSERVIS správne pracoval pri odpisovaní zo stavov tovarov v sklade, vyžaduje novú verziu programu SKLAD 1.60 a vyššiu ! Skontrolujte si pred nainštalovaním novej verzie autoservisu, či máte novú verziu skladu. V opačnom prípade si ju môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.tpsoft.sk/aktualizacie_programov  .