Komunikácia s fiškálnymi registračnými pokladnicami EURO

Dopracovali sme komunikáciu programu SKLAD s fiškálnymi registračnými pokladnicami EURO. Komunikáciu je možné použiť podobne ako pri nefiškálnych pokladniciach na:Cena komunikácie s fiškálnymi pokladnicami EURO : 60,- EUR bez DPHDopracovali sme komunikáciu programu SKLAD s fiškálnymi registračnými pokladnicami EURO. Komunikáciu je možné použiť podobne ako pri nefiškálnych pokladniciach na:

  1. OFF-LINE KOMUNIKÁCIU
    EXPORT TOVAROV do pokladnice
    IMPORT PREDANÝCH TOVAROV do programu SKLAD s odpisom stavu skladu
  2. ON-LINE KOMUNIKÁCIU

     -Zadávanie pokladničných dokladov v programe POKLADŇA s okamžitým odpisom a s tlačou na pokladnici EURO

     -Vytlačenie pokladničného dokladu na dodací list priamo v programe SKLAD na pripojenej registračnej pokladnici

Cena komunikácie pre súčasných užívateľov komunikácie s nefiškálnymi pokladnicami EURO : 30,- EUR bez DPH

TYPY FIŠKALIZOVANÝCH POKLADNÍC UMOŽŇUJÚCICH KOMUNIKÁCIU:

EURO50T/TE  EURO100T   EURO200TX/TE   EURO2000  EURO2100TE EURO500 Handy

POZNÁMKA: Komunikácia je možná pre typy fiškálnych pokladníc, ku ktorým výrobca dodáva "knižnice prepojenia". Informujte sa u pracovníkov TP SOFT, s.r.o. v prípade záujmu o prepojenie na aktuálny zoznam pokladníc, s ktorými je možné komunikovať. Zoznam pripojiteľných pokladníc bude priebežne rozširovaný podľa sprístupnenia komunikácie výrobcom pokladníc.