KONIEC PLATNOSTI AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV POKLADNICE E-KASA.

 

TP SOFT- Upozornenie na ukončenie platnosti autentifikačných údajov.

 

Vážený užívateľ pokladnice E-KASA !

 

KONIEC PLATNOSTI AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV POKLADNICE E-KASA.

Upozorňujeme Vás na blížiaci sa koniec platnosti autentifikačných údajov online registračnej pokladnice eKasa klient. Autentifikačné údaje obsahuje autentifikačný XML súbor – certifikát, ktorý sa „napaľuje“ do pokladnice.

Platnosť certifikátov je 2 roky od ich vytvorenia. Keďže povinnosť prihlásenia pokladnice do systému e-kasa bola do 30.6.2019, bude platnosť autentifikačných údajov končiť priebežne do 30.6.2021, podľa dátumu ich pridelenia.

Po ukončení platnosti certifikátu bude Vaša pokladnica e-kasa nefunkčná !

 

ZÍSKANIE NOVÝCH PLATNÝCH AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV.

Pokladnica resp. pokladničný software Vás upozorní minimálne 30 dní pred ukončením platnosti na túto skutočnosť.

Potrebné je požiadať o vytvorenie nových autentifikačné údajov v eKasa zóne podnikateľa, obdobne, ako pri prihlasovaní novej pokladnice. Pri žiadosti o autentifikačné údaje zadáte aj heslo, ktoré si dôsledne zapamätajte.

Po vytvorení nových autentifikačných údajov je nutné stiahnuť si nový autentifikačný XML súbor!

O nové platné autentifikačné údaje a teda súbor XML je potrebné zažiadať pre každú pokladnicu osobitne, pokiaľ máte viac pokladníc.

NASTAVENIE NOVÝCH AUTENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV DO POKLADNICE E-KASA.

Po získaní nového autentifikačného XML súboru je potrebné nastaviť tento súbor do pokladnice e-kasa.

Firma TP SOFT  Vám nastaví nový autentifikačný XML súbor do pokladnice formou on-line servisného zásahu pripojením sa cez internet. V prípade pokladníc Varos sa vykoná aj update firmwaru, tlačového managera a programu Pokladňa.

Cena on-line nastavenia autentifikačných údajov do pokladnice e-kasa:      30,- EUR bez DPH

V prípade záujmu o servisný zásah odporúčame objednať úkon mailom na tpsoft@tpsoft.sk , pričom odporúčame súčasne zaslať nový autentifikačný súbor XML a tiež heslo k nemu, aby sme skontrolovali ich správnosť. Napíšte aj termín ukončenia platnosti súčasného certifikátu a telefonický kontakt na zodpovedného pracovníka resp. obsluhu pokladnice.

Následne Vám bude oznámený približný termín zásahu, kedy sa pracovnik TP SOFT skontaktuje s obsluhou pokladnice, pripojí sa cez internet a vykoná zásah.

POZNÁMKA: Možnosť on-line zmeny autentifikačných údajov sa netýka registračných pokladníc typu EURO od výrobcu Elcom. V prípade týchto typov e-kasy sa informujte vo firme TP SOFT.

INFO o konci platnosti autentifikačných údajov na webe Finančnej správy:

 https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/ekasa/podnikatel-ekasa 

TP SOFT, s.r.o.                 7.4.2021