ON LINE softwarové úkony, nastavenia, pomoc cez internet programom TEAMVIEWER - spoplatnenie

Od 1.9.2015 budú úkony vykonávané ON LINE cez internet pomocou programu TEAMVIEWER spoplatňované v sume 5,- Eur bez Dph za každú započatú štvrťhodinu.

Možnosti on line napojenia a vykonávanie potrebných úkonov umožňujú okamžitý zásah bez nutnosti vycestovania k zákaznikovi, alebo bez nutnosti osobnej návštevy zákazníka aj s počítačom v našej firme, čo výrazne šetrí zákazníkovi náklady a čas. Naše vedomosti či už na odstránenie technických problémov, alebo vykonanie softwarových úkonov, ktoré zákazník neovláda, pritom poskytujeme aj on line v rovnakej miere, ako pri osobnom stretnutí. Veríme, že naši zákazníci chápu, že bez ohľadu na spôsob poskytnutia sa jedná o objednanie našich služieb s uplatnením vedomostného know-how rovnako, ako keby si objednali iného softwarového špecialistu.

Platba za on line zásah.
Platba bude vykonávaná prostredníctvom faktúry, ktorá bude zákazníkovi zaslaná na konci mesiaca, v ktorom bol zásah vykonaný. Faktúra bude obsahovať všetky zásahy, vykonané v danom mesiaci.

Pred začatím on line zásahu bude zákazník upovedomený o spoplatnení daného úkonu.

Spoplatnenie on line služieb sa týka predovšetkým nasledovných úkonov:
- oprava dát
- odstránenie problémov vzniknutých z príčin nesúvisiacich priamo s programom TP SOFT (napr. chyby disku, problémy sieťovej komunikácie, zavírenie PC a pod.)
- inštalácia novej verzie programu
- nastavenie programu
- nastavenie počítača spojené predovšetkým so spúšťaním programov TP SOFT
- nastavenie počítača z akýchkoľvek dôvodov, po posúdení pracovníkom TP SOFT
- iné softwarové úkony, po posúdení pracovníkom TP SOFT

Spoplatnenie on line služieb sa netýka zásahov v dôsledku evidentnej chyby v programe TP SOFT, pokiaľ nie je možné túto chybu odstrániť preinštalovaním novej verzie.
Posúdenie charakteru on line zásahu je v kompetencii pracovníka TP SOFT.

On line komunikácia so zákazníkom sa neposkytuje na úkony:
- tzv. školenie cez telefón. Možné je objasnenie konkrétnych funkcií programu do 1 štvrťhodiny.
- realizáciu sieťového prepojenia počítačov
- softwarové úkony, ktoré posúdi pracovník TP SOFT ako nevhodné na on line zásah