MZDY - dôležité zmeny na rok 2013 !!!

                              !  DÔLEŽITÉ ZMENY V PROGRAME MZDY !

Vážený užívatelia programu MZDY !

Od 1.1.2013 vstupujú do platnosti významné legislatívne zmeny v mzdovej evidencii, ktoré bude obsahovať verzia koncom januára 2013. Súčasťou týchto zmien  je novela zákona o zdravotnom poistení aj novela o sociálnom poistení, ktoré zavádzajú povinnosť odvodov aj pre dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tieto zmeny stavajú „dohodárov“ na úroveň bežných stálych zamestnancov, čím zvyšujú náročnosť ich evidencie v samotnom programe MZDY.

 

Z tohto dôvodu firma TP SOFT, s.r.o. pristúpila v novej verzii programu MZDY k zmene v posudzovaní počtu zamestnancov, ktorých je možné v programe evidovať. V doterajších verziách sa do zakúpeného počtu zamestnancov nezapočítavali dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov. V novej verzii sa už budú započítavať, pretože náročnosť ich evidencie na základe legislatívnych zmien je minimálne na úrovni  zamestnancov v pracovnom pomere.

Z uvedeného vyplýva, že Vami zakúpený počet evidovaných zamestnancov v novej verzii bude zahrňovať aj všetkých aktívnych  „dohodárov“. V prípade, že evidujete „dohodárov“, môže nastať situácia, že počet Vami spracovávaných zamestnancov je väčší ako počet zakúpených zamestnancov, ktorý je nastavený v konfigurácii programu. Pretože nová verzia bude kontrolovať tento stav, môže v nej dôjsť k zablokovaniu nadpočetných zamestnancov.

Ak evidujete  „dohodárov“ a Váš zakúpený počet zamestnancov je menší, ako celkový počet aktívne spracovávaných zamestnancov (vrátane dohodárov), je potrebné dokúpiť príslušný počet zamestnancov k súčasnej konfigurácii.

Pretože firma TP SOFT si uvedomuje, že sa jedná o určitú neplánovanú finančnú záťaž, ktorá má dopad na základnú cenu program aj poplatky za upgrady,  pripravila akciu do 31.1.2013, v ktorej aktívnym užívateľom rozšíri konfiguráciu o potrebný počet zamestnancov zdarma.  

Príklad: Máte zakúpenú verziu pre 10 zamestnancov. V programe evidujete 7 zamestnancov v pracovnom pomere a 15 dohôd o vykonaní práce.  Konfiguráciu Vám bezplatne rozšírime o 12 zamestnancov z pôvodných 10 na 22 zamestnancov.

Pre využitie akcie je potrebné oznámiť firme TP SOFT tzv. „Konfiguračný kód“ podľa nižšie uvedeného postupu.

Ak „dohodárov“ neevidujete, zašlite nám taktiež konfiguračný kód, potrebný pre novú verziu.

POSTUP ZASLANIA KONFIGURAČNÉHO KÓDU:

1.     

Zo stránky www.tpsoft.sk/aktualizacie-programov si stiahnite a nainštalujte aktuálny update programu MZDYv 4.06 .  

2.     

Spustite program MZDY a vo voľbe INFO zvoľte funkciu KONFIGURAČNÝ KÓD. Zobrazí sa Vám registračné číslo Vašej licencie a číselný kód. Kliknutím na tlačítko “Vyvoriť e-mail” môžete automaticky dať vytvoriť mailovú správu, obsahujúcu registračné číslo a konfiguračný kód, ktorú odošlete na tpsoft@tpsoft.sk . 

 

V prípade, že na základe určitých nastavení vo Vašom počítači nebude možné automaticky vytvoriť mailovú správu, zašlite nám ručne mailom na tpsoft@tpsoft.sk uvedené registračné číslo licencie a konfiguračný kód. Pre uľahčenie môžete zobrazený kód označiť myšou, stlačením Ctrl+C ho zapamätať a následne do mailu vložiť stlačením Ctrl+V.

 

Prosíme Vás o bezodkladné zaslanie konfiguračného kódu, čím spoločne predídeme prípadným nedorozumeniam pri nasadení konečnej verzie so zmenami platnými v roku 2013.

                                                                                                          TP SOFT, s.r.o.