MZDY - nový Výkaz poistného a príspevkov dopracovaný - 8.2.2011

Informujeme užívateľov programu MZDY, že bol dopracovaný nový Výkaz poistného a príspevkov pre Sociálnu poisčovnňu.  V prípade potreby si stiahnite update na www.tpsoft.sk/aktualizacie-programov .