Nahrávanie dokladov nového roku bez nutnosti vykonania uzávierky - Nastavenie číslovania dokladov pre nový rok

Pre nahrávanie dokladov nového roku nie je potrebné v programoch TP SOFT vykonávať ročnú uzávierku (s výnimkou programu MZDY), ani zavádzať nový rok funkciou Služby - Výber firmy, alebo roku (pretože by neprešli počiatočné stavy). Je možné plynule začať nahrávať doklady z nového roku, jedine je potrebné nastaviť ČÍSLOVANIE DOKLADOV.  Až po úplnom dokončení starého roku vykonáte ročnú uzávierku. Postup zmeny číslovania v jednotlivých programoch:
 
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
1. Nastavenie koncovky - číslo roku: Služby - Parametre programu - záložka Peňažný denník
2. Nastavenie číslovanie FA od 1: Číselníky - Číselné rady - Typy faktúr - zvoliť funkciu "Oprava" na potrebnom type faktúrya prepísať údaj POSLEDNÉ ČÍSLO na 0.
3. Nastavenie číslovania dokladov v peňažnom denníku 1: Číselníky - Číselné rady - Číslovanie v peň.denníku - zvoliť funkciu "Oprava" na potrebnom type dokladu a prepísať údaj POSLEDNÉ ČÍSLO na 0.
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
1. Nastavenie číslovania dokladov od 1: Číselníky - Typy účtovných dokladov - zvoliť postupne funkciu "Oprava" na každom type operácie a prepísať údaj ČÍSLO DOKLADU na 0.
SKLAD
1. Nastavenie koncovky - číslo roku: Služby - Parametre programu - záložka OSTATNÉ
2. Nastavenie číslovania príjemok a dodacích listov na 1: Číselníky - Pohyby - zvoliť funkciu "Oprava" na každom type pohybu a prepísať údaj ČÍSLO POSLEDNÉHO DOKLADU na 0.
3. Nastavenie číslovanie FA od 1: Číselníky - Sklady - zvoliť funkciu "Oprava" na každom sklade a prepísať údaj ČÍSLO POSLEDNEJ FAKTÚRY na 0.
AUTOSERVIS A PNEUSERVIS
1. Nastavenie koncovky - číslo roku: Služby - Parametre programu - ČÍSLOVANIE - prepísať údaj ČÍSELNÉ OZNAČENIE ROKA
2. Nastavenie číslovania zákaziek, faktúr, predfaktúr, dobropisu, príjm.dokladov a zákaziek pneuservisu na 1: Služby - Parametre programu - ČÍSLOVANIE - prepísať údaj údaj POSLEDNÉ ČÍSLO na 0.