NÁKUPNÉ A PREDAJNÉ CENY NA 4 DESATINNÉ MIESTA !!!

Nová verzia programu  SKLAD a POKLADŇA a AUTOSERVIS a PREPOJENIE NA REG.POKL.ELCOM umožnuje pracovať s nákupnými a predajnými cenami na 4 desatinné miesta. V prípade potreby nutne čítajte ďalej !

SKLAD v. 1.60 - NÁKUPNÉ A PREDAJNÉ CENY NA 4 DESATINNÉ MIESTA

Od verzie 1.60 umožňuje program SKLAD zadávať nákupné ceny aj predajné ceny na 4 desatinné miesta. Takisto stav skladu a skladová karta sa eviduje pre ceny so 4 desatinnými miestami.
Na príjemkách aj dodacích listoch, alebo faktúrach sa jednotkové ceny za tovarovú položku uvádzajú so 4 destinnými miestami, len suma tovaru za prijaté/vydané množstvo v danej cene sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

!!! DOLEŽITÉ - NUTNE ČÍTAJTE !!!
Pretože s dátami programu SKLAD pracuje aj program POKLADŇA a AUTOSERVIS a PREPOJENIE NA REGISTRAČNÉ POKLADNICE ELCOM, je NUTNÉ, ak používate tieto programy, aby ste po nainštalovaní novej verzie skladu 1.60 bezodkladne nainštalovali aj novú verziu programu POKLADŇA 1.30, prípadne AUTOSERVIS 1.10 ! V opačnom prípade by tieto programy vykonávali odpis zo stavu skladu v nesprávnej nákupnej cene !
Novú verziu programu POKLADŇA nainštalujte až po dennej uzávierke na pokladni !

Nové verzie programov POKLADŇA a AUTOSERVIS si môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.tpsoft.sk/aktualizacie-programov .
Novú verziu programu PREPOJENIE NA REGISTRAČNÉ POKLADNICE ELCOM si vyžiadajte vo firme TP SOFT.

Ak používate program SKLAD na viacerých nezávislých prevádzkach a používate prenos dát medzi týmito prevádzkami, je NUTNÉ nainštalovať novú verziu naraz na všetkých prevádzkach, resp. pred ďalším vykonaním prenosu dát. Dáta je teda potrebné prenášať medzi rovnakými verziami !

POKLADŇA v. 1.30 - odpis zo stavu skladu v NÁKUPNÝCH CENÁCH NA 4 DESATINNÉ MIESTA

DOLEŽITÉ !!!
Od verzie 1.30 program POKLADŇA vykonáva odpis zo stavu skladu v nákupných cenách na 4 desatinné miesta.
Aby program POKLADŇA správne pracoval pri odpisovaní zo stavov tovarov v sklade, vyžaduje novú verziu programu SKLAD 1.60 a vyššiu ! Skontrolujte si pred nainštalovaním novej verzie pokladne, či máte novú verziu skladu. V opačnom prípade si ju môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.tpsoft.sk/aktualizacie-programov .

AUTOSERVIS v. 1.10 - odpis zo stavu skladu v NÁKUPNÝCH CENÁCH NA 4 DESATINNÉ MIESTA

DOLEŽITÉ !!!
Od verzie 1.10 program AUTOSERVIS vykonáva odpis zo stavu skladu v nákupných cenách na 4 desatinné miesta.
Aby program AUTOSERVIS správne pracoval pri odpisovaní zo stavov tovarov v sklade, vyžaduje novú verziu programu SKLAD 1.60 a vyššiu ! Skontrolujte si pred nainštalovaním novej verzie autoservisu, či máte novú verziu skladu. V opačnom prípade si ju môžete stiahnuť zo stránky:  http://www.tpsoft.sk/aktualizacie-programov .