Nové priznanie DPH v účtovných programoch TP SOFT

V nových verziách účtovných programoch bolo zapracované nové priznanie DPH platné od 1.10.2007. Nové verzie budú zaslané aktívnym užívateľom poštou resp. e-mailom.
Pretože priznanie má zmenené riadky, bolo nutné vykonať zmeny v účtovaní dokladov pri zadávaní čísiel riadkov pre priznanie DPH. Z tohoto dôvodu je potrebné vykonať reinštaláciu novej verzie bezodkladne.
V prípade, že z ľubovoľného dôvodu získate novú verziu oneskorene a máte potrebu účtovania dokladov po 1.10.2007, zadávajte pôvodné čísla riadkov, nová verzia ich automaticky zmení.
V programoch na podvojné účtovanie boli zároveň dopracované nové výkazy SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT.