POKLADŇA win v. 1.19 - problémy pri tlači bločku

Boli vykonané interné zmeny v programe z dôvodu vyskytujúcich sa problémov pri tlači bločku po úpravách fiskálneho modulu FM2000 a FM3000 na menu EUR. Pri spolupráci tlačového managera dodávaného k fiskálnemu modulu a operačného systému náhodne dochádzalo k hláseniu „Tlačiareň nie je pripravená“, alebo bloček nebol vôbec vytlačený.
Táto verzia by mala tieto problémy minimalizovať.