Posledné zmeny v programoch TP SOFT v roku 2010 - pozri "Novinky - zmeny"