Postup nastavenia duálneho zobrazovania v programoch TP SOFT

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO win  

 

V menu SLUŽBY vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU na prvej záložke FIRMA kliknutím na tlačítko "Konverzný kurz" nastavte hodnotu kurzu po jeho vyhlásení MF SR. Napravo od tohoto tlačítka zaškrtnite, na ktorých dokladoch chcete dať tlačiť sumu v duánej mene a či chcete tlačiť aj informáciu o hodnote konverzného kurzu (odporúča sa).

Pri spracovávaní účtovného obdobia do 31.12.2008 je hlavnou menou SKK a duálnou EUR. Pre obdobie od 1.1.2009 je hlavnou menou EUR a duálnou SKK. Na zmenu hlavnej a duálnej meny jo potrebné vykonať ročnú uzávierku.

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO win  

 

V menu SLUŽBY vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU na prvej záložke FIRMA kliknutím na tlačítko "Konverzný kurz" nastavte hodnotu kurzu po jeho vyhlásení MF SR. Napravo od tohoto tlačítka zaškrtnite, na ktorých dokladoch chcete dať tlačiť sumu v duánej mene a či chcete tlačiť aj informáciu o hodnote konverzného kurzu (odporúča sa).

Pri spracovávaní účtovného obdobia do 31.12.2008 je hlavnou menou SKK a duálnou EUR. Pre obdobie od 1.1.2009 je hlavnou menou EUR a duálnou SKK. Na zmenu hlavnej a duálnej meny jo potrebné vykonať ročnú uzávierku.

 

SKLAD win

V menu SLUŽBY vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU na prvej záložke FIRMA kliknutím na tlačítko "Konverzný kurz" nastavte hodnotu kurzu po jeho vyhlásení MF SR. Napravo od tohoto tlačítka zaškrtnite, na ktorých dokladoch chcete dať tlačiť sumu v duálnej mene a či chcete tlačiť aj informáciu o hodnote konverzného kurzu (odporúča sa).

Pre doklady (príjemky, výdajky, FA, ...) s dátumom do 31.12.2008 je hlavnou menou SKK a duálnou EUR. Pre doklady s dátumom od 1.1.2009 je hlavnou menou EUR a duálnou SKK. Na zmenu hlavnej a duálnej meny jo potrebné vykonať v menu SLUŽBY funkciu PRECHOD NA EURO. Nejedná sa o ročnú uzávierku, funkcia prepočíta ceny v číselníku tovarov na menu EUR a stav skladu v nákupných cenách na EUR. Po vykonaní prechodu na EUR bude možné nahrávať doklady s dátumom 1.1.2009 a vyšším. Pokiaľ budete mať stále nastavené aktuálne spracovávané obdobie rok 2008, môžete pracovať aj s dokladmi s dátumom do 31.12.2008.

 

AUTOSERVIS win

V menu SLUŽBY vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU na prvej záložke FIRMA kliknutím na tlačítko "Konverzný kurz" nastavte hodnotu kurzu po jeho vyhlásení MF SR. Napravo od tohoto tlačítka zaškrtnite, na ktorých dokladoch chcete dať tlačiť sumu v duálnej mene a či chcete tlačiť aj informáciu o hodnote konverzného kurzu (odporúča sa).

Pre doklady (zákazkový list, FA, ...) s dátumom do 31.12.2008 je hlavnou menou SKK a duálnou EUR. Pre doklady s dátumom od 1.1.2009 je hlavnou menou EUR a duálnou SKK. Na zmenu hlavnej a duálnej meny jo potrebné vykonať v menu SLUŽBY funkciu PRECHOD NA EURO. Nejedná sa o ročnú uzávierku, funkcia prepočíta ohodnotenie cenových hladín úkonov na menu EUR . Po vykonaní prechodu na EUR bude možné nahrávať zákazky s dátumom 1.1.2009 a vyšším. Pokiaľ budete mať stále nastavené aktuálne spracovávané obdobie rok 2008, môžete pracovať aj s dokladmi s dátumom do 31.12.2008. V prípade spolupráce programu AUTOSERVIS s programom SKLAD je nutné, aby v obidvoch programoch bol vykonaný prechod na EUR súčasne.