PRECHOD NA ROK 2009 - NOVÉ VERZIE PROGRAMOV

! Na prechod na rok 2009 bude potrebné nainštalovať nové verzie programov TP SOFT, verzie win aj verzie DOS !

Nové verzie budú k dispozícii  začiatkom decembra 2008. Registrovaní a aktívni užívatelia budú automaticky upovedomení informačným mailom o možnosti stiahnuť si nový update z www.tpsoft.sk voľbou "Aktualizácia programov". Užívateľom, ktorí nemajú evidovanú mailovú adresu, budú nové verzie zaslané automaticky poštou formou obyčajnej listovej zásielky, obsahujúcej nosič CD s updatmi programov pre WIN-verzie a plným inštalačným tvarom pre DOS-verzie.

Na prechod na menu EUR nie je potrebná osobná návšteva pracovníkov TP SOFT a z časových dôvodov to ani nebude možné.

Nové verzie je potrebné nainstalovať okamžite, t.j. je potrebné ich nainstalovať ešte na spracovávané dáta roku 2008.

Prechod na rok 2009 sa vykoná v jednotlivých programoch spustením ročnej (mesačnej) uzávierky, s výnimkou programu SKLAD win, POKLADŇA win a POKLADŇA Dos.

ČÍSLA VERZIÍ PROGRAMOV PRIPRAVENÉ NA PRECHOD NA ROK 2009:

Nasledujúce aktuálne verzie programov sú pripravené na prechoda na rok 2009:

Jednoduché účtovníctvo win ver. 1.52

Podvojné účtovníctvo win ver - ešte v rozpracovaní

Mzdy win ver. 3.64 - verzia pre výpočet miezd za december 2008. Verzia pre mzdy na rok 2009 bude k dispozícii v januári 2009.

Sklad win ver. 1.54

Pokladňa win ver. 1.21  (od v. 1.20)

Majetok win ver. 1.10

Autoservis win ver. 1.03

DOS-verzie:

Agenda podnikateľa ver. 8.32

Podvojné účtovníctvo ver. 5.31

Veľkosklad ver. 5.31

Pokladňa ver. 3.31