Prerobenie registračnej pokladne s fiskálnym modulom na EURO

Pre pripravenie pokladničného systému s fiskálnym modul J&V SAFE FM2000 a J&V SAFE FM3000 je potrebné aktualizovať program POKLADŇA a vykonať technické zmeny vo fiskálnom module, ku ktorým zákazník obdrží nový certifikát. Zmeny vo fiskálnom module musí vykonať len certifikované servisné stredisko - TP SOFT s.r.o..

Na dodanie novej verzie programu POKLADŇA a prerobenie FM majú nárok len aktívni užívatelia programu s vyrovnanými všetkými pohľadávkami voči firme TP SOFT s.r.o.

Firma TP SOFT bude telefonicky kontaktovať užívateľov pokladničného systému a bude s nimi dohodnutý termín prerobenia pokladničného systému. Pre prerobenie FM na potreby EUR je nutné nahlásiť výrobné číslo FM. Nahlásiť výrobné číslo môžete aj vopred na mail tpsoft@tpsoft.sk . Termín začatia postupného prerábania pokladničného systému je jún 2008.

Cenník prerobenia fiskálneho modulu, bez DPH:

fiskálny modul FM2000: materiál 1 300,- Sk + práca 500,- Sk + cestovné náhrady 10,- Sk/km

fiskálny modul FM3000: materiál 1 100,- Sk + práca 500,- Sk + cestovné náhrady 10,- Sk/km

Cestovné náhrady sa rozpočítajú medzi jednotlivými zákazníkmi podľa počtu vykonaných návštev v danom dni.

Nová verzie programu POKLADŇA bude dodaná v rámci zaplateného ročného paušálneho poplatku