Program Mzdy - verzia 3.51 - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok

Verzia 3.51 obsahuje výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia (typ A a X resp. S) , tlač oznámenia zamastnancovi, oznámení ostatným zamestnávateľom, oznámenia do zdravotnej poisťovne, vyrovnanie preplatku/nedoplatku so zamestnancom.
Pre tlač dokladov ročného zúčtovania je nutné, aby ste si nainštalovali aj formuláre ročného zúčtovania za rok 2006 - inštalačným programom SetupRZP.exe. SetupRZP.exe je potrebné znovu inštalovať aj v prípade, že ste si ho stiahli už s verziou 3.50. Niektoré tlačivá boli akutalizované.
V programe sú zapracované aj ďalšie zmeny. Podrobnejšie informácie nájdete v Info - Čo je nové.