STIAHNITE SI OPRAVNÉ VERZIE PROGRAMU SKLADwin v. 1.55 a POKLADŇA win v. 1.22

Vážený zákazník !                        DÔLEŽITÉ – POZORNE SI PREČÍTAJTE   
Po prvých skúsenostiach užívateľov softwaru SKLAD win a POKLADŇA win sme zistili, že pri prechode na EUR môže dôjsť k chybnému
prepočtu nákupných cien konverzným kurzom, dôsledkom čoho môže byť výdaj tovarov v chybných – neprepočítaných nákupných
cenách pri predaji v programe POKLADŇA, pri výdaji v programe SKLAD, ako aj pri ukončení inventúry. Zistíte to priamo na položkách
konkrétnych dokladov vystavených po 1.1.2009, alebo napr. vo výpise VÝKAZ PREDAJA, v ktorom bude vysoký stav výdaja v nákupných cenách.
Tento problém má dopad na pohyb tovarov v nákupných cenách, nie na stavy tovarov.
Z vyššie uvedených dôvodov je nutné, aby ste si  bezodkladne stiahli a nainštalovali nové verzie programu SKLAD win a POKLADŇA win
a v prípade potreby spustili opravnú funkciu: Služby – Špeciálne funkcie – OPRAVA CHYBNÉHO PREPOČTU NC !
ĎOLEŽITÁ INFORMÁCIA - PO PRECHODE  NA EURO VYKONAJTE MESAČNÚ UZÁVIEKRU ZA 12.2008 !
Po vykonaní funkcie PRECHOD NA EUR v programe SKLAD je NUTNÉ vykonať MESAČNÚ UZÁVIERKU ZA MESIAC 12.2008 a preklopiť sa tým do mesiac 01.2009. Hneď po uzávierke vykonajte funkciu Služby – Špeciálne funkcie – OPRAVA CHYBNÉHO PREPOČTU NC !
UPRESNENIE, V AKÝCH PRÍPADOCH NEDÔJDE K CHYBNÉMU PREPOČTU NÁKUPNÝCH CIEN:
-    Ak ste ešte nevykonali prechod na menu EUR, nezrovnalosti s nákupnými cenami nevznikli
-    Ak ste vykonali v programe SKLAD prechod na EUR, ale ste ešte nezačali vydávať ani predávať v programe POKLADŇA a ani ste
nevykonali mesačnú uzávierku za mesiac 12.2008, nezrovnalosti nevznikli

UPRESNENIE, V AKÝCH PRÍPADOCH MOHOL VZNIKNÚŤ  CHYBNÝ PREPOČET NÁKUPNÝCH CIEN:
-    Ak ste vykonali v programe SKLAD prechod na EUR a vykonali mesačnú uzávierku za mesiac 12.2008
-    Ak ste vykonali v programe SKLAD prechod na EUR a vykonali inventúru po tomto prechode
-    Ak ste vykonali v programe SKLAD prechod na EUR a začali predávať v programe POKLADŇA
-    Ak ste vykonali v programe SKLAD prechod na EUR a vykonali funkciu Služby – Špeciálne funkcie – Rekonštrukcia údajovej základne

OPRAVA NEPREPOČÍTANÝCH NÁKUPNÝCH CIEN:

Ak ste zistili vysoké, t .j. neprepočítané nákupné ceny na dokladoch, spustite funkciu Služby – Špeciálne funkcie – OPRAVA CHYBNÉHO PREPOČTU NC – po uzavierke na pokladni, ak ju používate.
Podstatou opravy je predpoklad, že neprepočítané nákupné ceny na dokladoch sú minimálne 10 krát väčšie ako prepočítané predajné ceny tovarov v EUR.  Táto funkcia dodatočne podelí nákupné ceny na pohyboch tých tovarov, pri ktorých je tento predpoklad splnený.
Po ukončení prepočtu nákupných cien sa automaticky vykoná rekonštrukcia stavov tovarov v nákupých cenách.
@page Section1 {size: 612.0pt 792.0pt; margin: 70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin: 35.4pt; mso-footer-margin: 35.4pt; mso-paper-source: 0; } P.MsoNormal { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman" } LI.MsoNormal { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman" } DIV.MsoNormal { FONT-SIZE: 10pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman"; mso-style-parent: ""; mso-pagination: widow-orphan; mso-fareast-font-family: "Times New Roman" } DIV.Section1 { page: Section1 }Po oprave napíše počet opravených nákupných cien. Vykonajte opätovne opravú funkciu dovtedy, kým Vám nenapíše počet zmenených cien 0 !

Ospravedlňujeme sa Vám za vzniknutú situáciu a veríme, že s Vaším pochopením budú prípadné nezrovnalosti odstránené.
TP SOFT s.r.o.