Ukončenie vývoja DOS – verzií programov - platnosť akcie do 30.6.2009

Vážení užívatelia !
Oznamujeme Vám týmto, že firma TP SOFT s.r.o. ukončila k1.1.2009  ďalší vývoj a aktualizáciu DOS – verzií programov :

- AGENDA PODNIKATEĽA – Jednoduché účtovníctvo Dos
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO Dos
- VEĽKOSKLAD Dos
- POKLADŇA Dos

Hlavné dôvody na zastavenie vývoja DOS verzií programov sú:
- dlhodobé nepodporovanie výrobcu operačného systému Windows aplikácií verzií DOS a Windows 98 a aj výrobcov hardwaru
- trvale pribúdajúce problémy prevádzkovania DOS verzií programov na nových verziách operačného systému WINDOWS, problémy so spúšťaním DOS programov, inštaláciou
- znižovanie počtu užívateľov DOS-verzií, narastajúci počet užívateľov prechádzajúcich na win-verzie, s tým súvisiace preferovanie vývoja win-verzií programov
- problémová tlač z DOS verzií na súčasných typoch počítačov a notebookov

Poslednými aktualizáciami DOS verzií bol prechod na menu EUR, ktorý bol zaslaný každému aktívnemu užívateľovi. Je pravdepodobné, že tieto verzie bude možné používať minimálne po dobu celého roka 2009.
V roku 2009 nebude účtovaný ročný paušálny poplatok ani zasielané aktualizácie. Na vyžiadanie budú zasielané len prípadné opravné verzie odstraňujúce skryté chyby.
Telefonický hot-line servis na DOS verzie bude poskytovaný do konca júna 2009. Po júni 2009 bude hot-line  na DOS verzie ukončený. Odporúčame Vám rozhodnúť sa v priebehu prvého polroka 2009 pre prechod na win verzie programov TP SOFT, alebo iný software.

Firma TP SOFT, s.r.o. si uvedomuje zodpovednosť voči aktívnym užívateľom DOS verzií , preto sme pre Vás pripravili špeciálnu ponuku prechodu na win-verzie programov s výraznou zľavou 70 % s platnosťou do 30.6.2009.

Po 1.7.2009 je zľava vo výške 50% s platnosťou do 31.12.2009.

Táto ponuka na prechod na win verzie bola zaslaná každému aktívnemu užívateľovi DOS verzie. V prípade záujmu sa osobne informujte vo firme TP SOFT, s.r.o. .

Podmienky prechodu na nový programový modul win verzie :
- musíte byť aktívnym užívateľom súčasného programu verzie DOS
- musíte mať vyrovnané všetky záväzky voči firme TP SOFT spol. s r.o.
- minimálna odporúčaná konfigurácia počítača : OS Windows 98  a vyšší, procesor Pentium 
(programy JU a MAJETOK nie je možné prevádzkovať na Windows 95, PU a SKLAD sa neodporúča)

Verzie win obsahujú viaceré funkčné vylepšenia oproti DOS verziám, bezproblémovú tlač využívajúcu priamo systémové prostriedky OS Windows, jednoduchú inštaláciu a reinštaláciu. Dôležitou skutočnosťou je možnosť sťahovania aktualizácií programov z www stránky www.tpsoft.sk .

V prípade, že v súčasnej verzii Vášho programu DOS máte naprogramované špeciálne úpravy, tieto pravdepodobne nebudú súčasťou win verzie. Informujte sa vopred vo firme TP SOFT na možnosti prípadného doplnenia týchto úprav do win verzie.

Veríme, že prijmete túto zmenu s pochopením a ostanete naďalej užívateľom našich produktov. Prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej práci a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Banská Bystrica 5.2.2009                                    TP SOFT s.r.o.