Upozornenie o sankciách pri kontrole knihy registračnej pokladnice.

Upozornenie o sankciách pri kontrole knihy registračnej pokladnice.

Vážení užívateľ  registračnej pokladnice.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poslednú dobu sa kontroly používania registračnej pokladnice zameriavajú aj na kontrolu správneho obsahu knihy registračnej pokladnice v súlade so zákonom o ERP 289/2008.

V prípade, že kolonky v knihe ERP neobsahujú texty v presnom znení, pristupujú kontrolné orgány k sankciám podľa par. 16a písm. u.

Zväčša sa jedná o knihy ERP dodávané pred rokom 2014, ale dôrazne Vám odporúčame prekontrolovať si obsah Vašej knihy ERP. 

Prípadnú nezrovnalosť môžete odstrániť:

                -ručný dopísaním chýbajúcich textov na každej strane knihy ERP

                -výmenou knihy ERP, čo prináša nutnosť návštevy daňového úradu s absolvovaním príslušných požadovaných úkonov

 Jednoduchšie, aj keď pracné riešenie je ručné dopísanie textov. Nižšie uvádzame prehľad koloniek, v ktorých je potrebné dopísať chýbajúce texty.

 

TextyKniheErp1

TextyKniheErp2