Zrušenie duálneho zobrazenia sumy dokladu v programe POKLADŇA

Ak chcete odstaviť zobrazenie duálneho zobrazenia celkovek sumy na pokladničnom doklade v programe POKLADŇA (predaj cez fiskálny modul J&V SAFE), zvoľte voľbu SLUŽBY - PARAMETRE PROGRAMU. V zobrazenom okne s parametrami zmeňte vpravo dole hodnotu parametra "Koverzný kurz EUR pre duálne zobrazovanie" na hodnotu 0 a potvrďte tlačítko Zapísať. Zobrazí sa informačná hláška o nastavení konverzného kurzu - teraz nulového - vo fiskálnom module. Vyberte z ponúkaných možností voľbu POKRAČOVAŤ. Týmto sa vo fiskálnom module nastaví konverzný kurz na hodnoru 0, čím sa odstaví zobrazenie duálnej sumy dokladu v SKK.