Mzdy pre Windows

Nové verzie s duálnym zobrazovaním - zistite aktuálnosť Vášho softwaru

Vážení užívatelia !

Od nasledujúceho čísla win-verzií programov TP soft je v programoch zakomponované duálne zobrazovanie na dokladoch.

Skontrolujte si Vašu súčasnú win-verziu každého ekonomického modulu a vprípade, že máte nižšie číslo verzie, stiahnite si nový update voľbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARE.

 

Jednoduché účtovníctvo win ver. 1.50

Podvojné účtovníctvo win ver.2.30

Mzdy - verzia 3.61

Novinky vo verzii 3.61:
- duálne zobrazovanie konečnej sumy na výplatných páskach
- nové tlačivá mesačných výkazov a registračných listov, nové formáty XML súborov pre EZU
- zmena výšky daňového bonusu a maximálnych vymeriavacích základov pre sociálne poistenie

Program Mzdy - verzia 3.52

V novej verzii sú zapracované nasledovné zmeny: - zmeny vo vyplňovaní prílohy mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne od 01.09.2007 - úpravy v programe súvisiace so znovuzavedením dohôd o pracovnej činnosti - export niektorých výpisov do formátu PDF,DOC,RTF,XLS. Podrobnejšie informácie nájdete v menu Info - Čo je nové.

Program Mzdy - verzia 3.51 - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok

Verzia 3.51 obsahuje výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia (typ A a X resp. S) , tlač oznámenia zamastnancovi, oznámení ostatným zamestnávateľom, oznámenia do zdravotnej poisťovne, vyrovnanie preplatku/nedoplatku so zamestnancom.
Pre tlač dokladov ročného zúčtovania je nutné, aby ste si nainštalovali aj formuláre ročného zúčtovania za rok 2006 - inštalačným programom SetupRZP.exe. SetupRZP.exe je potrebné znovu inštalovať aj v prípade, že ste si ho stiahli už s verziou 3.50. Niektoré tlačivá boli akutalizované.

Syndikovať obsah