Často kladené otázky - AUTOSERVIS

Ak Vám pri obnovení dát z priebežnej archivácie z konkrétneho dňa program napíše "V adresári neexistujú dáta zo dňa ..."a Vy si myslíte, že zadávate dobré umiestnenie, kde je uložená archivácia daných dát, častou chybou je, že pri zadávaní adresáram, kde sa dáta nachádzajú, zadávate aj samotný adresát obsahujúci v názve dátum archivácie, napr. ID010314.001 - t.j. archivácia z 1.3.2014. Je potrebné zadať cestu bez tohoto určenia.

Pri zadávaní adresára nezadávajte teda adresár s dátumom v názve: IDddmmrr.001 .

Pri prenášaní programu zo starého počítača do nového je dôležité preniesť všetky roky, ktoré ste v programe nahrávali a všetkých užívateľov v prípade multiverize programu.

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je nakopírovať v starom počítači celý základný adresár, kde je program nainštalovaný, na USB disk, aj s podadresármi (napr. celý adresár TPSOFTWIN, ak ste použili talýto názov pri prvotnej inštalácii programu).

Následne nakopírujete z USB kľúča celý tento adresár s jeho obsahom do nového počítača, napr. na disk C:, čím sa prenesú všetky spracovávané roky, prípadne aj všetci spracovávaní užívatelia.

Po prenesení programu do nového počítača je už len potrebné na jeho spustenie nasledovné:

  • Vytvoriť na ploche Windowsu spôšťaciu ikonku. Napr. pre program autoservis sa nastavte do adresára programu,  do podadresára Serv a pretiahnite na plochu súbor Serv.exe tak, že stlačíte na ňom pravé tlačítko myši, držíte, prejdete na plochu, pustíte a v následne zobrazenej ponuke vyberiete "Vytvoriť odkaz" ("Create shortcut")
  • Nainštalovať spúšťacie prostredie Runtime Visual Foxpro 9. Na to je potrebné spustiť program RunVfp9.exe, ktorý nájdete na každom CD firmy TP soft v adresári RuntVfp9, alebo na www stránke www.tpsoft.sk vo voľbe "Na stiahnutie". Po spustení tohoto súboru postačuje len potvrdzovať zobrazené možnosti bez nejakej zmeny.
V niektorých programoch je možné v číselníku Adresár vykonať kontrolu na zadané IČDPH na verejný register. V prípade, že táto kontrola nefunguje, t.j. ak sa po kliknutí na tlačítko "Kontrola IČDPH" nič nevykoná, resp. sa len točí tlačítko ukazovateľ myši, potrebné je na danom PC nainštalovať tz. "MS SOAP SDK 3.0" . Inštalačný balíček môžete nainštalovať napr. zo stránky: http://microsoft-soap-toolkit.software.informer.com/download/#downloading 

Pri zadávaní úkonov vykonaných na zákazke zadajte kód práce a následne do kódu úkonu zadajte znak * - hviezdička a potvrďte ho klávesou Enter. Následne si program vypýta názov-popis úkonu a po jeho potvrdení zadáte konečnú korunovú cenu úkonu. T.j. voľný úkon sa neohodnocuje počtom normohodín ale konkrétnou cenou.