Často kladené otázky - JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Ak Vám nápoveda CTRL+F1 na niektorej položke zobrazuje prekryté, alebo neúplné stĺpce, alebo zmenšené okno oproti obvyklému zobrazeniu, je potrebné dostať ju do preddefinovaného stavu. Toto vykonáte pri zobrazenej nápovede na prvé tlačítko v tlačítkovej lište, s obrázkom štvorsmerného kríža. Po kliknutí sa nápoveda nastaví na defaultné zobrazenie aj pri opkaovanom zobrazení, ak jej medzitým nezmeníte vzľhad.

 

Ak Vám pri obnovení dát z priebežnej archivácie z konkrétmeho dňa program napíše "V adresári neexistujú dáta zo dňa ..." a Vy si myslíte, že zadávate dobré umiestnenie, kde je uložená archivácia daných dát, častou chybou je, že pri zadávaní adresáram, kde sa dáta nachádzajú, zadávate aj samotný adresát obsahujúci v názve dátum archivácie, napr. JD010314.001 - t.j. archivácia z 1.3.2014. Je potrebné zadať cestu bez tohoto určenia.

Pri zadávaní adresára nezadávajte teda adresár s dátumom v názve: JDddmmrr.001 .

Pri prenášaní programu zo starého počítača do nového je dôležité preniesť všetky roky, ktoré ste v programe nahrávali a všetkých užívateľov v prípade multiverize programu.

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je nakopírovať v starom počítači celý základný adresár, kde je program nainštalovaný, na USB disk, aj s podadresármi (napr. celý adresár TPSOFTWIN, ak ste použili talýto názov pri prvotnej inštalácii programu).

Následne nakopírujete z USB kľúča celý tento adresár s jeho obsahom do nového počítača, napr. na disk C:, čím sa prenesú všetky spracovávané roky, prípadne aj všetci spracovávaní užívatelia.

Po prenesení programu do nového počítača je už len potrebné na jeho spustenie nasledovné:

  • Vytvoriť na ploche Windowsu spôšťaciu ikonku. Napr. pre program jednoduché účtovníctvo sa nastavte do adresára programu,  do podadresára JU a pretiahnite na plochu súbor Ju.exe tak, že stlačíte na ňom pravé tlačítko myši, držíte, prejdete na plochu, pustíte a v následne zobrazenej ponuke vyberiete "Vytvoriť odkaz" ("Create shortcut")
  • Nainštalovať spúšťacie prostredie Runtime Visual Foxpro 9. Na to je potrebné spustiť program RunVfp9.exe, ktorý nájdete na každom CD firmy TP soft v adresári RuntVfp9, alebo na www stránke www.tpsoft.sk vo voľbe "Na stiahnutie". Po spustení tohoto súboru postačuje len potvrdzovať zobrazené možnosti bez nejakej zmeny.
V niektorých programoch je možné v číselníku Adresár vykonať kontrolu na zadané IČDPH na verejný register. V prípade, že táto kontrola nefunguje, t.j. ak sa po kliknutí na tlačítko "Kontrola IČDPH" nič nevykoná, resp. sa len točí tlačítko ukazovateľ myši, potrebné je na danom PC nainštalovať tz. "MS SOAP SDK 3.0" . Inštalačný balíček môžete nainštalovať napr. zo stránky: http://microsoft-soap-toolkit.software.informer.com/download/#downloading 

Príčinou rozhádzaného textu na vytlačenej faktúre je, že vo Vašom operačnom systéme WINDOWS nie sú nainštalované niektoré typy písma: ARIAL CE, ARIAL NEW CE, COURIER CE. Je potrebné ich doinštalovať a tlač sa napraví.

V prípade, že Vám program v niektorých výpisoch netlačí písmená s mäkčeňmi a dĺžňami, stiahnite si nový update programu. Tento problém sa vyskytoval vo verzii programu medzi januárom a májom 2008.

Aby program automaticky robil rozpis kódov na strane ovplyvňujúcich daň z príjmu, je potrebné, aby ste pri nahrávaní faktúry do knihy vyšlých/došlých faktúr zadali za hodnotou základu a dane príslušného percenta DPH kód typu príjmu/výdavky. Tento kód sa použije na automatický rozpis pri účtovaní do peňažného denníka. Aby ste nezabudli zadávať kód príjmu/výdavku v knihe faktúr, nastavte si v Služby - Parametre programu na záložke Vyšlé Fa (Došlé Fa) najčastejšie kódy typov príjmov (výdavkov). Tieto sa budú automaticky predznačovať pri nahrávaní novej faktúry, pričom ich pre konkrétnu FA môžete zmeniť.