Často kladené otázky - MZDY

Ak potrebujete vykonať zmeny v uzavretom mesiaci, postupujte podľa nižšie uvedeného popisu. Majte na pamäti, že zmeny sa vykonajú len v danom mesiaci, neprejavia sa aj v mesiacoch nasledujúcich.

Zmeny vykonávajte v rámci aktuálneho mesiaca aj v prípade, že opravy chcete vykonať v minuloročnom mesiaci. , t.j. ak je aktuálny mesiac napr. 02.2018 a opravy budete robiť v mesiaci 11.2017, postup vykonajte pri nastavenom mesiaci 02.2018 a neprepínajte sa do minulého roku.  Zmeny sa neprejavia do minulého roku, preto je potrebné si pamätať, že po oprave výpisy z opravovaného starého mesiaca je potrebné vykonávať z aktuálnych tým, že pri výpise nastavíte dané obdobie pre výpis. Samozrejme nič Vám nebráni po oprave v rámci aktuálneho mesiaca sa prepnúť do minulého roku a zmeny vykonať aj tam.

Postup pre vstup do uzavretého mesiaca:

- zvoľte voľbu Služby - Pohľad na uzavretý mesiac. V zobrazenej ponuke mesiacov vyberte požadovaný mesiac (napr. 01.2018) a kliknite na "OK". Týmto sa prepnete do uzavretého mesiaca, v prvom riadku programu bude napísané "Uzav.mesiac: 01.2018", ale údaje mesiaca nemôžete ešte meniť, len prezerať.

- následne zvoľte voľbu Služby - Špeciálne funkcie - Sprístupni uzavretý mesiac. Následne môžete vykonávať zmeny v dátach uzavretého mesiaca.

- pre ukončenie práce s uzavretým mesiacom zvoľte voľbu Služby - Pohľad na uzavretý mesiac a tu kliknite na "Späť na aktuálny mesiac".

POZNÁMKA: pri oprave údajov v uzavretom mesiaci je potrebné si uvedomiť, aké dopady budú mať opravy na nasledujúce mesiace, na už odoslané výkazy ohľadom zákonného poistenia, alebo odvedenú daň z príjmu a mali by ste podať opravné výkazy, prípadne vykonať príslušné zmeny aj v ďalších uzavretých mesiacoch. Zmeny v uzavretom roku môžu mať dopad na mzdové údaje pracovníkov v novom roku (dovolenkový priemer, ....), ktoré prípadne musíte ručne zaktualizovať.

 

Ak Vám pri obnovení dát z priebežnej archivácie z konkrétneho dňa program napíše "V adresári neexistujú dáta zo dňa ..."a Vy si myslíte, že zadávate dobré umiestnenie, kde je uložená archivácia daných dát, častou chybou je, že pri zadávaní adresáram, kde sa dáta nachádzajú, zadávate aj samotný adresát obsahujúci v názve dátum archivácie, napr. MD010314.001 - t.j. archivácia z 1.3.2014. Je potrebné zadať cestu bez tohoto určenia.

Pri zadávaní adresára nezadávajte teda adresár s dátumom v názve: MDddmmrr.001 .

Pri prenášaní programu zo starého počítača do nového je dôležité preniesť všetky roky, ktoré ste v programe nahrávali a všetkých užívateľov v prípade multiverize programu.

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je nakopírovať v starom počítači celý základný adresár, kde je program nainštalovaný, na USB disk, aj s podadresármi (napr. celý adresár TPSOFTWIN, ak ste použili talýto názov pri prvotnej inštalácii programu).

Následne nakopírujete z USB kľúča celý tento adresár s jeho obsahom do nového počítača, napr. na disk C:, čím sa prenesú všetky spracovávané roky, prípadne aj všetci spracovávaní užívatelia.

Po prenesení programu do nového počítača je už len potrebné na jeho spustenie nasledovné:

  • Vytvoriť na ploche Windowsu spôšťaciu ikonku. Napr. pre program mzdy sa nastavte do adresára programu,  do podadresára MZDY a pretiahnite na plochu súbor Mzdy.exe tak, že stlačíte na ňom pravé tlačítko myši, držíte, prejdete na plochu, pustíte a v následne zobrazenej ponuke vyberiete "Vytvoriť odkaz" ("Create shortcut")
  • Nainštalovať spúšťacie prostredie Runtime Visual Foxpro 9. Na to je potrebné spustiť program RunVfp9.exe, ktorý nájdete na každom CD firmy TP soft v adresári RuntVfp9, alebo na www stránke www.tpsoft.sk vo voľbe "Na stiahnutie". Po spustení tohoto súboru postačuje len potvrdzovať zobrazené možnosti bez nejakej zmeny.
V niektorých programoch je možné v číselníku Adresár vykonať kontrolu na zadané IČDPH na verejný register. V prípade, že táto kontrola nefunguje, t.j. ak sa po kliknutí na tlačítko "Kontrola IČDPH" nič nevykoná, resp. sa len točí tlačítko ukazovateľ myši, potrebné je na danom PC nainštalovať tz. "MS SOAP SDK 3.0" . Inštalačný balíček môžete nainštalovať napr. zo stránky: http://microsoft-soap-toolkit.software.informer.com/download/#downloading 

 

 

Podrobný popis vo formáte .doc Vám zašleme na požiadanie. Píšte na mzdy@tpsoft.sk.

 

Evidenčný list vytlačte až po výpočte poslednej mzdy, aby údaje boli kompletné. V číselníku pracovníkov vojdite do opravy údajov zamestnanca. Kliknite na záložku "ELDP". V tabuľke vidíte údaje za predchádzajúce roky. Tieto údaje je možné opravovať (tlačítka Nahranie, Oprava, Zmazanie). Kliknite na tlačítko "Vytvor zápisy pre ELDP za vybraný rok", aby sa doplnili údaje za aktuálny rok.  Vpravo hore nájdete tlačítko "Tlač ELDP".

Zamestnancovi vytlačíte Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby, v menu Služby - Daň z príjmov. Ďalej mu vytlačíte Potvrdenie pri skončení PP (zápočtový list). Nájdete ho vo Výpisoch - Špeciálne výpisy.   Do Sociálnej poisťovne doručíte Evidenčný list dôchodkového poistenia.

RLFO (prihlášky, odhlášky, prerušenie poistenia ...) môžete tlačiť alebo generovať vo formáte XML v číselníku pracovníkov. V zozname sa nastavíte na zamestnanca, pre ktorého chcete robiť RLFO a kliknete na tlačítko "RL" v paneli nástrojov. Z menu vyberiete typ RLFO, ktorý chcete vytvoriť. Po vizuálnej kontrole údajov pre RLFO môžete registračný list vytlačiť, alebo "Uložiť pre RL elektronicky". V tom prípade sa uloží do zoznamu. Do zoznamu môžete uložiť aj viac RLFO, ktoré môžete odoslať naraz, v jednom  XML súbore. XML súbor vytvoríte  cez tlačítko "RL" - voľba "Vytvor XML súbor pre elektronické zaslanie RLFO".

K tejto situácii môže dôjsť napr. v prípade, že zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie a neskôr sa rozhodol, že podá daňové priznanie.  Ak preplatok/nedoplatok z ročného zúčtovania už bol zúčtovaný vo výplate, zamestnancovi vytlačíte druhú stranu ročného zúčovania, v ktorej sú uvedené údaje o vysporiadaní dane.

 

Ak ste ročné zúčtovanie urobili omylom a zamestnancovi preplatok/nedoplatok nebol zúčtovaný  vo výplate: údaje o RZD sa počas výpočtu ukladajú v dvoch číselníkoch - Vykonané ročné zúčtovanie a Preplatky a nedoplatky dane. Vyhľadajte v nich riadok s číslom pracovníka a pomocou tlačítka "Z" v paneli nástrojov vymažte

V mesiaci, v ktorom PN začína" zadáte Začiatok PN, Koniec PN ponecháte prázdny, len potvrdíte klávesou Enter. Ďaľšie položky prechádzate klávesou Enter, program Vám automaticky ponúka správne hodnoty.

V nasledujúcom mesiaci : Začiatok PN ponecháte prázdny. Ak PN končí v tomto mesiaci, zadáte koniec PN. Ak PN nekončí potvrdíte aj koniec PN prázdny. Koniec PN zadáte až v tom mesiaci, keď PN bude končiť. Pri dlhotrvajúcej PN je potrebné nahrávať PN každý mesiac, aj keď už zamestnávateľ nič nevypláca. Je to dôležité pre správne vyplnenie výkazov a evidenčného listu.

 Rovnakým spôsobom nahrávate aj OČR a materské.

Ak chcete pridať do výpočtu miezd zamestnanca, ktorý u Vás už nepracuje, kliknite vo výpočte na tlačítko "N" (nahranie) a označte pracovníka, ktorého chcete pridať do výpočtu.