Často kladené otázky - PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Typickým príkladom je účtovanie odpočtu nákladov na PHM vo výške 80%. Príklad:Nákup PHM v sume 150 Eur.
Strana Dal:  účet 321xxx, typ sumy - Suma dokladu, suma 150,00.
Strana MD: účet 501xxx,  typ sumy - Základ DPH 20%, suma 125,00
                 účet 343xxx, typ sumy - DPH 20%, suma 20,00 , číslo riadku pre DPH: 23, spôsob odpočtu: 1 - DPH odpočítať v plnej výške 
                 účet 343xxx, typ sumy - DPH 20%, suma  5,00 , číslo riadku pre DPH: 23, spôsob odpočtu: 0 - DPH neodpočítať.
Základ DPH je v prípade potreby tiež možné rozúčtovať na viac nákladových účtov.
V kontrolnom výkaze bude pre takýto doklad uvedené: Základ 125,00, Daň 25,00, Odpočet 20,00.

Ak Vám pri obnovení dát z priebežnej archivácie z konkrétmeho dňa program napíše "V adresári neexistujú dáta zo dňa ..." a Vy si myslíte, že zadávate dobré umiestnenie, kde je uložená archivácia daných dát, častou chybou je, že pri zadávaní adresáram, kde sa dáta nachádzajú, zadávate aj samotný adresát obsahujúci v názve dátum archivácie, napr. UD010314.001 - t.j. archivácia z 1.3.2014. Je potrebné zadať cestu bez tohoto určenia.

Pri zadávaní adresára nezadávajte teda adresár s dátumom v názve: UDddmmrr.001 .

Pri prenášaní programu zo starého počítača do nového je dôležité preniesť všetky roky, ktoré ste v programe nahrávali a všetkých užívateľov v prípade multiverize programu.

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob je nakopírovať v starom počítači celý základný adresár, kde je program nainštalovaný, na USB disk, aj s podadresármi (napr. celý adresár TPSOFTWIN, ak ste použili talýto názov pri prvotnej inštalácii programu).

Následne nakopírujete z USB kľúča celý tento adresár s jeho obsahom do nového počítača, napr. na disk C:, čím sa prenesú všetky spracovávané roky, prípadne aj všetci spracovávaní užívatelia.

Po prenesení programu do nového počítača je už len potrebné na jeho spustenie nasledovné:

  • Vytvoriť na ploche Windowsu spôšťaciu ikonku. Napr. pre program podvojné účtovníctvo sa nastavte do adresára programu,  do podadresára PU a pretiahnite na plochu súbor Pu.exe tak, že stlačíte na ňom pravé tlačítko myši, držíte, prejdete na plochu, pustíte a v následne zobrazenej ponuke vyberiete "Vytvoriť odkaz" ("Create shortcut")
  • Nainštalovať spúšťacie prostredie Runtime Visual Foxpro 9. Na to je potrebné spustiť program RunVfp9.exe, ktorý nájdete na každom CD firmy TP soft v adresári RuntVfp9, alebo na www stránke www.tpsoft.sk vo voľbe "Na stiahnutie". Po spustení tohoto súboru postačuje len potvrdzovať zobrazené možnosti bez nejakej zmeny.
V niektorých programoch je možné v číselníku Adresár vykonať kontrolu na zadané IČDPH na verejný register. V prípade, že táto kontrola nefunguje, t.j. ak sa po kliknutí na tlačítko "Kontrola IČDPH" nič nevykoná, resp. sa len točí tlačítko ukazovateľ myši, potrebné je na danom PC nainštalovať tz. "MS SOAP SDK 3.0" . Inštalačný balíček môžete nainštalovať napr. zo stránky: http://microsoft-soap-toolkit.software.informer.com/download/#downloading