Často kladené otázky - INÉ

 

Ak  osekáva tlačový výpis na obrazovke, t.j. nie je zobrazená celá zostava na pravej strane, použite jednu z možností:

 

Prvá možnosť - odporúčená - je vo vlastnostiach ikonky, ktorou sa spúšťa program z plochy Windows, zvoliť záložku Kompatibilita a zmeniť nasledovné nastavenie:                       (do voľby "Nastavenie" vojdete kliknutím pravého tlačítka myši na ikonke)

Nastavenie - popis voľby je závislý od Vášho OS Windows, možné sú nasledovné známe možnosti:

-buď máte dole v okne tlačítko "Zmeniť nastavenia vysokého DPI":

   kliknite na tlačítko a v zobrazenom okne zaškrtnite voľbu „Prepísať správanie nastavenia vysokého DPI .

-alebo na záložke Kompatibilita máte priamo voľbu „Prepísať správanie nastavenia vysokého DPI .“ -zaškrtnite ju

-alebo na záložke Kompatibilita máte voľbu „Vypnúť zmenu mierky zobrazenia pri vysokých nastaveniach DPI.“ -zaškrtnite ju

Bude to fungovať len pre túto aplikáciu, nebude to zväčšené a oseknuté vo výpise.

 

Druhá možnosť riešenia je praimo v programe vo voľbe Služby - Parametre prostredia odstaviť používanie tzv. „Externého tlačového managera“.

 

Tretia možnosť je v operačnom systéme zmenšiť veľkosť rozlíšenia.

 

Keď nefunguje kontrola na novú verziu programu (voľba Info - Aktualizácia prgoramu), je potrebné do Vášho počítača doinštalovať "ODBC driver pre MySQL 5.1 (64bit)". 

Môžete ho stiahnuť a dať nainštalovať z našej stránky vo voľbe Na stiahnutie:  stránky: http://www.tpsoft.sk/downloads

 

Ak sa na Vašom počítači po kliknutí na tlačítko "Kontrola IČDPH" nič nevykoná, resp. sa len točí tlačítko ukazovateľ myši, potrebné je na danom PC nainštalovať tz. "MS SOAP SDK 3.0" . Inštalačný balíček môžete stiahnuť napr. zo stránky:

Môžete ho stiahnuť a dať nainštalovať napr. zo stránky: http://microsoft-soap-toolkit.software.informer.com/download/#downloading

 

Ak nie je možné spustiť v programe voľbu Výpisy, je s najväčšou pravdepodobnosťou potrebné manuálne zaregistrovať knižnice: mscomctl.ocx a oleaut32.dll. Ich registráciou mohla zrušiť napr. aktualizácia operačného systému.

V systémoch WIN8 a WIN10 je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom na ikonu Windows v ľavom dolnom rohu a začať napísať cmd. Systém ponúkne na spustenie Príkazový riadok, na ktorý kliknete pravým tlačidlom myši a kliknete na Spustiť ako správca.

V systéme WIN7 je potrebné kliknúť ľavým tlačidlom myši na ikonu Windows v ľavom dolnom rohu a následne do  vyhľadávajúceho okna  (na spodku obrazovky) napísať cmd. Systém nájde program cmd, na ktorý kliknete pravým tlačidlom myši a kliknete na Spustiť ako správca.

Ďalší postup závisí od toho, či je systém Windows nainštalovaný PC 32 alebo 64 bitový. (Táto informácia sa dá zistiť kliknutím pravého tlačidla na ikonu nachádzajúcu sa na ploche - Počítač/Tento počítač a následným vybraním možnosti Vlastnosti)

 

  • 32 bitový systém – musíme sa dostať do adresára C:\WINDOWS\SYSTEM32

Postupne napíšeme a potvrdíme klávesou ENTER nasledovné príkazy: 

1. 

CD \

2. 

CD WINDOWS\SYSTEM32

3.      

REGSVR32 MSCOMCTL.OCX (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

4.      

REGSVR32 OLEAUT32.DLL (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

 

  • 64 bitový systém – musíme sa dostať do adresára C:\WINDOWS\SYSWOW64

Postupne napíšeme a potvrdíme klávesou ENTER nasledovné príkazy: 

1. 

CD \

2. 

CD WINDOWS\SYSWOW64

3.      

REGSVR32 MSCOMCTL.OCX (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

4.      

REGSVR32 OLEAUT32.DLL (odozva na tento príkaz musí byť DLL registered succesfully)

 

Po úspešnom zaregistrovaní knižníc napíšeme v príkazovom riadku príkaz EXIT, čím príkazový riadok ukončíme.

Ak Vám nápoveda CTRL+F1 na niektorej položke zobrazuje prekryté, alebo neúplné stĺpce, alebo zmenšené okno oproti obvyklému zobrazeniu, je potrebné dostať ju do preddefinovaného stavu. Toto vykonáte pri zobrazenej nápovede na prvé tlačítko v tlačítkovej lište, s obrázkom štvorsmerného kríža. Po kliknutí sa nápoveda nastaví na defaultné zobrazenie aj pri opkaovanom zobrazení, ak jej medzitým nezmeníte vzľhad.