Nové priznanie DPH v účtovných programoch TP SOFT

V nových verziách účtovných programoch bolo zapracované nové priznanie DPH platné od 1.10.2007. Nové verzie budú zaslané aktívnym užívateľom poštou resp. e-mailom.
Pretože priznanie má zmenené riadky, bolo nutné vykonať zmeny v účtovaní dokladov pri zadávaní čísiel riadkov pre priznanie DPH. Z tohoto dôvodu je potrebné vykonať reinštaláciu novej verzie bezodkladne.
V prípade, že z ľubovoľného dôvodu získate novú verziu oneskorene a máte potrebu účtovania dokladov po 1.10.2007, zadávajte pôvodné čísla riadkov, nová verzia ich automaticky zmení.

Program Mzdy - verzia 3.52

V novej verzii sú zapracované nasledovné zmeny: - zmeny vo vyplňovaní prílohy mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne od 01.09.2007 - úpravy v programe súvisiace so znovuzavedením dohôd o pracovnej činnosti - export niektorých výpisov do formátu PDF,DOC,RTF,XLS. Podrobnejšie informácie nájdete v menu Info - Čo je nové.

Nové hlásenie o liehu v programoch SKLAD a AP

V programoch SKLAD pre Windows, SKLAD pre DOS a Agenda podnikateľa boli vykonané úpravy pre výstup HLÁSENIA O LIEHU pre nový program LIEH v.3.5 od colnej správy. Nové hlásenie je nutné použiť už pre júl 2007.
V prípade, že podávate hlásenia o liehu, VYŽIADAJTE si NOVÚ VERZIU Vášho skladového programu.

Program Mzdy - verzia 3.51 - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok

Verzia 3.51 obsahuje výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia (typ A a X resp. S) , tlač oznámenia zamastnancovi, oznámení ostatným zamestnávateľom, oznámenia do zdravotnej poisťovne, vyrovnanie preplatku/nedoplatku so zamestnancom.
Pre tlač dokladov ročného zúčtovania je nutné, aby ste si nainštalovali aj formuláre ročného zúčtovania za rok 2006 - inštalačným programom SetupRZP.exe. SetupRZP.exe je potrebné znovu inštalovať aj v prípade, že ste si ho stiahli už s verziou 3.50. Niektoré tlačivá boli akutalizované.

Syndikovať obsah