Mzdy - verzia 3.61

Novinky vo verzii 3.61:
- duálne zobrazovanie konečnej sumy na výplatných páskach
- nové tlačivá mesačných výkazov a registračných listov, nové formáty XML súborov pre EZU
- zmena výšky daňového bonusu a maximálnych vymeriavacích základov pre sociálne poistenie

Prerobenie registračnej pokladne s fiskálnym modulom na EURO

Pre pripravenie pokladničného systému s fiskálnym modul J&V SAFE FM2000 a J&V SAFE FM3000 je potrebné aktualizovať program POKLADŇA a vykonať technické zmeny vo fiskálnom module, ku ktorým zákazník obdrží nový certifikát. Zmeny vo fiskálnom module musí vykonať len certifikované servisné stredisko - TP SOFT s.r.o..

Na dodanie novej verzie programu POKLADŇA a prerobenie FM majú nárok len aktívni užívatelia programu s vyrovnanými všetkými pohľadávkami voči firme TP SOFT s.r.o.

Postup nastavenia duálneho zobrazovania v programoch TP SOFT

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO win  

 

V menu SLUŽBY vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU na prvej záložke FIRMA kliknutím na tlačítko "Konverzný kurz" nastavte hodnotu kurzu po jeho vyhlásení MF SR. Napravo od tohoto tlačítka zaškrtnite, na ktorých dokladoch chcete dať tlačiť sumu v duánej mene a či chcete tlačiť aj informáciu o hodnote konverzného kurzu (odporúča sa).

Duálne zobrazovanie na dokladoch

Nová verzia umožňuje v parametroch programu nastaviť konverzný kurz a nastaviť, na ktorých tlačivách sa má zobrazovať aj duálna hodnota celkovej sumy dokladu, prípadne aj duálna hodnota položiek dokladu.

Výstup pre internetbanking ČSOB

Doplnený výstupný súbor prevodného príkazu pre internetbanking ČSOB.

Nové priznanie DPH v účtovných programoch TP SOFT

V nových verziách účtovných programoch bolo zapracované nové priznanie DPH platné od 1.10.2007. Nové verzie budú zaslané aktívnym užívateľom poštou resp. e-mailom.
Pretože priznanie má zmenené riadky, bolo nutné vykonať zmeny v účtovaní dokladov pri zadávaní čísiel riadkov pre priznanie DPH. Z tohoto dôvodu je potrebné vykonať reinštaláciu novej verzie bezodkladne.
V prípade, že z ľubovoľného dôvodu získate novú verziu oneskorene a máte potrebu účtovania dokladov po 1.10.2007, zadávajte pôvodné čísla riadkov, nová verzia ich automaticky zmení.

Program Mzdy - verzia 3.52

V novej verzii sú zapracované nasledovné zmeny: - zmeny vo vyplňovaní prílohy mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne od 01.09.2007 - úpravy v programe súvisiace so znovuzavedením dohôd o pracovnej činnosti - export niektorých výpisov do formátu PDF,DOC,RTF,XLS. Podrobnejšie informácie nájdete v menu Info - Čo je nové.

Nové hlásenie o liehu v programoch SKLAD a AP

V programoch SKLAD pre Windows, SKLAD pre DOS a Agenda podnikateľa boli vykonané úpravy pre výstup HLÁSENIA O LIEHU pre nový program LIEH v.3.5 od colnej správy. Nové hlásenie je nutné použiť už pre júl 2007.
V prípade, že podávate hlásenia o liehu, VYŽIADAJTE si NOVÚ VERZIU Vášho skladového programu.

Program Mzdy - verzia 3.51 - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok

Verzia 3.51 obsahuje výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia (typ A a X resp. S) , tlač oznámenia zamastnancovi, oznámení ostatným zamestnávateľom, oznámenia do zdravotnej poisťovne, vyrovnanie preplatku/nedoplatku so zamestnancom.
Pre tlač dokladov ročného zúčtovania je nutné, aby ste si nainštalovali aj formuláre ročného zúčtovania za rok 2006 - inštalačným programom SetupRZP.exe. SetupRZP.exe je potrebné znovu inštalovať aj v prípade, že ste si ho stiahli už s verziou 3.50. Niektoré tlačivá boli akutalizované.

Syndikovať obsah