Tlač jednotkovej ceny v EUR na štítkoch na 3 desatinné miesta

V tlači štítkov na tovary v programe VEĽKOSKLAD aj AGENDA PODNIKATEĽA bola vykonaná zmena pri výpise jednotkovej ceny v EUR, ktorá sa vypisuje na 3 desatinné miesta. Titeo štítky môžete tlačiť na konkrétnu príjemku, alebo cez voľbu Výpisy. Ak tlačíte štítky a Vaša verzia netlačí JC na 3 desatinné miesta, zažiadajte o zaslanie novej verzie programu.

Jednotková cena v EUR na štítkoch na 3 desatinné miesta

V tlači štítkov na tovary bola vykonaná zmena pri výpise jednotkovej ceny v EUR, ktorá sa vypisuje na 3 desatinné miesta. Titeo štítky môžete tlačiť na konkrétnu príjemku, alebo cez voľbu Výpisy - Číselníky - Tovary. Ak tlačíte štítky a Vaša verzia netlačí JC na 3 desatinné miesta, stiahnite si nový update programu. Ak máte sklad vo verzii DOS, zažiadajte o zaslanie novej verzie telefonicky.

Mzdy - verzia 3.62

Oprava vo vytvání XML súborov pre EZU - RLFO. Týka sa RLFO typu odháška, zmena a prerušenie poistenia v novej verzii 1.7, ktorá sa uplatní pre RL posielané od 31.07.2008.
Aktualizáciu programu si môžete stiahnuť tu: http://www.tpsoft.sk/aktualizacie_programov

Nové verzie s duálnym zobrazovaním - zistite aktuálnosť Vášho softwaru

Vážení užívatelia !

Od nasledujúceho čísla win-verzií programov TP soft je v programoch zakomponované duálne zobrazovanie na dokladoch.

Skontrolujte si Vašu súčasnú win-verziu každého ekonomického modulu a vprípade, že máte nižšie číslo verzie, stiahnite si nový update voľbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARE.

 

Jednoduché účtovníctvo win ver. 1.50

Podvojné účtovníctvo win ver.2.30

Mzdy - verzia 3.61

Novinky vo verzii 3.61:
- duálne zobrazovanie konečnej sumy na výplatných páskach
- nové tlačivá mesačných výkazov a registračných listov, nové formáty XML súborov pre EZU
- zmena výšky daňového bonusu a maximálnych vymeriavacích základov pre sociálne poistenie

Prerobenie registračnej pokladne s fiskálnym modulom na EURO

Pre pripravenie pokladničného systému s fiskálnym modul J&V SAFE FM2000 a J&V SAFE FM3000 je potrebné aktualizovať program POKLADŇA a vykonať technické zmeny vo fiskálnom module, ku ktorým zákazník obdrží nový certifikát. Zmeny vo fiskálnom module musí vykonať len certifikované servisné stredisko - TP SOFT s.r.o..

Na dodanie novej verzie programu POKLADŇA a prerobenie FM majú nárok len aktívni užívatelia programu s vyrovnanými všetkými pohľadávkami voči firme TP SOFT s.r.o.

Postup nastavenia duálneho zobrazovania v programoch TP SOFT

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO win  

 

V menu SLUŽBY vo voľbe PARAMETRE PROGRAMU na prvej záložke FIRMA kliknutím na tlačítko "Konverzný kurz" nastavte hodnotu kurzu po jeho vyhlásení MF SR. Napravo od tohoto tlačítka zaškrtnite, na ktorých dokladoch chcete dať tlačiť sumu v duánej mene a či chcete tlačiť aj informáciu o hodnote konverzného kurzu (odporúča sa).

Duálne zobrazovanie na dokladoch

Nová verzia umožňuje v parametroch programu nastaviť konverzný kurz a nastaviť, na ktorých tlačivách sa má zobrazovať aj duálna hodnota celkovej sumy dokladu, prípadne aj duálna hodnota položiek dokladu.

Výstup pre internetbanking ČSOB

Doplnený výstupný súbor prevodného príkazu pre internetbanking ČSOB.

Nové priznanie DPH v účtovných programoch TP SOFT

V nových verziách účtovných programoch bolo zapracované nové priznanie DPH platné od 1.10.2007. Nové verzie budú zaslané aktívnym užívateľom poštou resp. e-mailom.
Pretože priznanie má zmenené riadky, bolo nutné vykonať zmeny v účtovaní dokladov pri zadávaní čísiel riadkov pre priznanie DPH. Z tohoto dôvodu je potrebné vykonať reinštaláciu novej verzie bezodkladne.
V prípade, že z ľubovoľného dôvodu získate novú verziu oneskorene a máte potrebu účtovania dokladov po 1.10.2007, zadávajte pôvodné čísla riadkov, nová verzia ich automaticky zmení.

Syndikovať obsah