STIAHNITE SI OPRAVNÉ VERZIE PROGRAMU SKLADwin v. 1.55 a POKLADŇA win v. 1.22

Vážený zákazník !                        DÔLEŽITÉ – POZORNE SI PREČÍTAJTE   
Po prvých skúsenostiach užívateľov softwaru SKLAD win a POKLADŇA win sme zistili, že pri prechode na EUR môže dôjsť k chybnému
prepočtu nákupných cien konverzným kurzom, dôsledkom čoho môže byť výdaj tovarov v chybných – neprepočítaných nákupných

PRECHOD NA ROK 2009 - POSTUP V PROGRAMOCH TP SOFT (Win, Dos)

Prečítajte si stručný spôsob prechodu na rok 2009 v jednotlivých programoch TP SOFT. Presnejší postup si môžete prečítať vo voľbe ČO JE NOVÉ ? v konkrétnom programe po nainštalovaní novej verzie, umožňujúcej prechod na rok 2009.
Číslo verzie programou pripravenej na prechod na rok 2009 môžete zistiť na tejto www stránke v článku "PRECHOD NA ROK 2009 - NOVÉ VERZIE PROGRAMOV".

POKLADŇA win v. 1.19 - problémy pri tlači bločku

Boli vykonané interné zmeny v programe z dôvodu vyskytujúcich sa problémov pri tlači bločku po úpravách fiskálneho modulu FM2000 a FM3000 na menu EUR. Pri spolupráci tlačového managera dodávaného k fiskálnemu modulu a operačného systému náhodne dochádzalo k hláseniu „Tlačiareň nie je pripravená“, alebo bloček nebol vôbec vytlačený.
Táto verzia by mala tieto problémy minimalizovať.

Export FA v cudzej mene do podvojného účtovníctva PU win

Bola vykonaná oprava pri exporte dát do podvojného účtovníctva pri prenášaní zahraničných faktúr a tuzemských faktúr vystavených v cudzej mene. V prípade, že využívate export do PU win a vystavujete takéto faktúry, je nutné zároveň nainštalovať novú verziu programu PU win.

JU win 1.51. - Účtovanie Platby kartou a Zápočtu faktúr v PD

Verzia 1.51 umožňuje zaúčtovať platbu kartou ako priebežnú operáciu s rozpisom na zadniteľnú a nezdaniteľnú časť a s určením údajov pre evidenciu DPH. K tejto operácii sa následne viaže priebežný pohyb v banke.

Postup zaúčtovania platby kartou (napr. pre nákup PHM) sa vykoná dvami účtovnými operáciami:

1. ZÁPIS PRIEBEŽNÉHO POHYBU O PLATBE KARTOU

Tlač jednotkovej ceny v EUR na štítkoch na 3 desatinné miesta

V tlači štítkov na tovary v programe VEĽKOSKLAD aj AGENDA PODNIKATEĽA bola vykonaná zmena pri výpise jednotkovej ceny v EUR, ktorá sa vypisuje na 3 desatinné miesta. Titeo štítky môžete tlačiť na konkrétnu príjemku, alebo cez voľbu Výpisy. Ak tlačíte štítky a Vaša verzia netlačí JC na 3 desatinné miesta, zažiadajte o zaslanie novej verzie programu.

Jednotková cena v EUR na štítkoch na 3 desatinné miesta

V tlači štítkov na tovary bola vykonaná zmena pri výpise jednotkovej ceny v EUR, ktorá sa vypisuje na 3 desatinné miesta. Titeo štítky môžete tlačiť na konkrétnu príjemku, alebo cez voľbu Výpisy - Číselníky - Tovary. Ak tlačíte štítky a Vaša verzia netlačí JC na 3 desatinné miesta, stiahnite si nový update programu. Ak máte sklad vo verzii DOS, zažiadajte o zaslanie novej verzie telefonicky.

Mzdy - verzia 3.62

Oprava vo vytvání XML súborov pre EZU - RLFO. Týka sa RLFO typu odháška, zmena a prerušenie poistenia v novej verzii 1.7, ktorá sa uplatní pre RL posielané od 31.07.2008.
Aktualizáciu programu si môžete stiahnuť tu: http://www.tpsoft.sk/aktualizacie_programov

Nové verzie s duálnym zobrazovaním - zistite aktuálnosť Vášho softwaru

Vážení užívatelia !

Od nasledujúceho čísla win-verzií programov TP soft je v programoch zakomponované duálne zobrazovanie na dokladoch.

Skontrolujte si Vašu súčasnú win-verziu každého ekonomického modulu a vprípade, že máte nižšie číslo verzie, stiahnite si nový update voľbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARE.

 

Jednoduché účtovníctvo win ver. 1.50

Podvojné účtovníctvo win ver.2.30

Syndikovať obsah