Zrušenie duálneho zobrazenia sumy dokladu v programe POKLADŇA

Ak chcete odstaviť zobrazenie duálneho zobrazenia celkovek sumy na pokladničnom doklade v programe POKLADŇA (predaj cez fiskálny modul J&V SAFE), zvoľte voľbu SLUŽBY - PARAMETRE PROGRAMU. V zobrazenom okne s parametrami zmeňte vpravo dole hodnotu parametra "Koverzný kurz EUR pre duálne zobrazovanie" na hodnotu 0 a potvrďte tlačítko Zapísať. Zobrazí sa informačná hláška o nastavení konverzného kurzu - teraz nulového - vo fiskálnom module. Vyberte z ponúkaných možností voľbu POKRAČOVAŤ.

História zmien roku 2009 - posledná aktualizácia 2.2.2009

AGENDA PODNIKATEĽA - DOS v. 8.33                              2.2.2009
Pri nahrávaní pohľadávok a záväzkov si skontrolujte, či je ponúkaná hodnota DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Ak nie, zažiadajte o novú verziu programu na tpsoft@tpsoft.sk, alebo na 048/4126 346 .
- oprava označenia meny v príjmovom a výdajovom pokladničnom doklade

História zmien v roku 2009/10 - posledná aktualizácia: 19.4.2010 - ver. 1.16

Verzia 1.16
19.4.2010

AUTOMATICKÉ UPOZORŇOVANIE NA VOZIDLÁ S KONČIACOU PLATNOSŤOU STK a EK

História zmien v roku 2009/10 - posledná aktualizácia: 29.9.2010 - ver. 2.50

Verzia 2.50,  september 2010

NOVÉ SPÚŠŤACIE PROSTREDIE – RUNTIME VISUAL FOXPRO 9
Od verzie 2.50 bolo použité nové spúšťacie prostredie Runtime Visual FoxPro 9. Nové prostredie by malo prispieť k vyššej stabilite programu na súčasných verziách operačného systému Windows a tvorcom programu umožňuje dopĺňanie novej funkcionality, prinášajúcu vývoj v oblasti IT.

!!! Novú verziu programu nie je možné spúšťať na verzii OS WINDOWS 95 !!!

História zmien roku 2009 - posledná aktualizácia 1.4.2009

ver. 1.10                                      1.4.2009

NÁKUPNÉ A PREDAJNÉ CENY NA 4 DESATINNÉ MIESTA !!!

Nová verzia programu  SKLAD a POKLADŇA a AUTOSERVIS a PREPOJENIE NA REG.POKL.ELCOM umožnuje pracovať s nákupnými a predajnými cenami na 4 desatinné miesta. V prípade potreby nutne čítajte ďalej !

História zmien roku 2010,2009 - posledná aktualizácia 7.12.2010 - ver. 1.66

Verzia 1.66

07.12.2010
OPRAVA ROČNEJ UZÁVIERKY
Za určitých okolností mohlo dôjsť pri ročnej uzávierke k problému, ktorý bol odstránený.

Verzia 1.65

07.10.2010
KONTROLA KONZISTENCIE VYŠLÝCH A DOŠLÝCH FA

Ukončenie vývoja DOS – verzií programov - platnosť akcie do 30.6.2009

Vážení užívatelia !
Oznamujeme Vám týmto, že firma TP SOFT s.r.o. ukončila k1.1.2009  ďalší vývoj a aktualizáciu DOS – verzií programov :

- AGENDA PODNIKATEĽA – Jednoduché účtovníctvo Dos
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO Dos
- VEĽKOSKLAD Dos
- POKLADŇA Dos

Hlavné dôvody na zastavenie vývoja DOS verzií programov sú:
- dlhodobé nepodporovanie výrobcu operačného systému Windows aplikácií verzií DOS a Windows 98 a aj výrobcov hardwaru

OPRAVY, NASTAVENIA A RADY PRE ROK 2009 V PROGRAMOCH !!! PREČÍTAJTE SI !!!

Prečítajte si nasledovné odporúčania pre nastavenie, alebo aktualizáciu nových verzií pre prácu s programami v roku 2009.
Ak používate export do externých pokladníc EURO, zažiadajte o zaslanie nového komunikačného súboru, ktorý posiela do pokladnice predajnú cenu s DPH na 2 desatinné miesta.

SKLAD win v. 1.551
- aktualizujte si volbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARU poslednú verziu 1.551. Obsahuje nasledovné úpravy:

Syndikovať obsah