NÁKUPNÉ A PREDAJNÉ CENY NA 4 DESATINNÉ MIESTA !!!

Nová verzia programu  SKLAD a POKLADŇA a AUTOSERVIS a PREPOJENIE NA REG.POKL.ELCOM umožnuje pracovať s nákupnými a predajnými cenami na 4 desatinné miesta. V prípade potreby nutne čítajte ďalej !

História zmien roku 2010,2009 - posledná aktualizácia 7.12.2010 - ver. 1.66

Verzia 1.66

07.12.2010
OPRAVA ROČNEJ UZÁVIERKY
Za určitých okolností mohlo dôjsť pri ročnej uzávierke k problému, ktorý bol odstránený.

Verzia 1.65

07.10.2010
KONTROLA KONZISTENCIE VYŠLÝCH A DOŠLÝCH FA

Ukončenie vývoja DOS – verzií programov - platnosť akcie do 30.6.2009

Vážení užívatelia !
Oznamujeme Vám týmto, že firma TP SOFT s.r.o. ukončila k1.1.2009  ďalší vývoj a aktualizáciu DOS – verzií programov :

- AGENDA PODNIKATEĽA – Jednoduché účtovníctvo Dos
- PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO Dos
- VEĽKOSKLAD Dos
- POKLADŇA Dos

Hlavné dôvody na zastavenie vývoja DOS verzií programov sú:
- dlhodobé nepodporovanie výrobcu operačného systému Windows aplikácií verzií DOS a Windows 98 a aj výrobcov hardwaru

OPRAVY, NASTAVENIA A RADY PRE ROK 2009 V PROGRAMOCH !!! PREČÍTAJTE SI !!!

Prečítajte si nasledovné odporúčania pre nastavenie, alebo aktualizáciu nových verzií pre prácu s programami v roku 2009.
Ak používate export do externých pokladníc EURO, zažiadajte o zaslanie nového komunikačného súboru, ktorý posiela do pokladnice predajnú cenu s DPH na 2 desatinné miesta.

SKLAD win v. 1.551
- aktualizujte si volbou AKTUALIZÁCIA SOFTWARU poslednú verziu 1.551. Obsahuje nasledovné úpravy:

STIAHNITE SI OPRAVNÉ VERZIE PROGRAMU SKLADwin v. 1.55 a POKLADŇA win v. 1.22

Vážený zákazník !                        DÔLEŽITÉ – POZORNE SI PREČÍTAJTE   
Po prvých skúsenostiach užívateľov softwaru SKLAD win a POKLADŇA win sme zistili, že pri prechode na EUR môže dôjsť k chybnému
prepočtu nákupných cien konverzným kurzom, dôsledkom čoho môže byť výdaj tovarov v chybných – neprepočítaných nákupných

PRECHOD NA ROK 2009 - POSTUP V PROGRAMOCH TP SOFT (Win, Dos)

Prečítajte si stručný spôsob prechodu na rok 2009 v jednotlivých programoch TP SOFT. Presnejší postup si môžete prečítať vo voľbe ČO JE NOVÉ ? v konkrétnom programe po nainštalovaní novej verzie, umožňujúcej prechod na rok 2009.
Číslo verzie programou pripravenej na prechod na rok 2009 môžete zistiť na tejto www stránke v článku "PRECHOD NA ROK 2009 - NOVÉ VERZIE PROGRAMOV".

POKLADŇA win v. 1.19 - problémy pri tlači bločku

Boli vykonané interné zmeny v programe z dôvodu vyskytujúcich sa problémov pri tlači bločku po úpravách fiskálneho modulu FM2000 a FM3000 na menu EUR. Pri spolupráci tlačového managera dodávaného k fiskálnemu modulu a operačného systému náhodne dochádzalo k hláseniu „Tlačiareň nie je pripravená“, alebo bloček nebol vôbec vytlačený.
Táto verzia by mala tieto problémy minimalizovať.

Export FA v cudzej mene do podvojného účtovníctva PU win

Bola vykonaná oprava pri exporte dát do podvojného účtovníctva pri prenášaní zahraničných faktúr a tuzemských faktúr vystavených v cudzej mene. V prípade, že využívate export do PU win a vystavujete takéto faktúry, je nutné zároveň nainštalovať novú verziu programu PU win.

Syndikovať obsah