Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia PDA

Ponúkame tvorbu aplikácií pre mobilné zariadenia PDA s Windows Mobile. Aplikáciu vytvoríme podľa Vášho zadania, pomôžeme Vám s analýzou riešenia.

Možnosti uplatnenia mobilných PDA zariadení:

 

  • vykonávanie inventúry skladov
  • kontrola prijímaného tovaru
  • kontrola vydávaného tovaru
  • predaj tovaru - snímanie kupovaných položiek zákazníkom
  • evidencia dodaného tovaru/dokladov koncovému odberateľovi

 

Výhody použitia mobilných PDA zariadení:

 

!!! FIŠKÁLNE TLAČIARNE A FIŠKALIZOVANÉ REGISTRAČNÉ POKLADNICE !!!

Ponúkame fiškálne tlačiarne FT4000 Varos, EFOX Elcom, ... na predaj cez počítač a taktiež fiškalizované registračné pokladnice EURO a QUORION, ktoré je možné prepojiť so skladovým programom systémom OFF LINE aj ON LINE (Euro pokladnice).

-- !!! PONÚKAME RIEŠENIE PRE ÚHRADU FAKTÚR V HOTOVOSTI Z PROGRAMU SKLAD NA EURO-50 CASH !!! --

Fiškálne tlačiarne eKasa

Firma TP SOFT je certifikovaným servisným strediskom pre fiškálne tlačiarne eKasa podľa zákona o registračných pokladniciach 289/2008 s doplnenim s účinnosťou od 1.1.2019.

Fiškálne tlačiarne sa využívajú v spojení s programom POKLADŇA, ktorý umožňuje napĺňanie a tlač pokladničného dokladu v spojitosti s programom SKLAD, alebo AUTOSERVIS.

Sme certifikovaným strediskom pre nasledujúce typy fiškálnych tlačiarní eKasa:

ZMENA DPH od 1.1.2011 z 19% na 20% v programoch TP SOFT

Pri zmene Dph na 20% si prestavte doterajšiu hodnotu “19” na novú “20”. Ak používate len jedno percento DPH, nezavádzajte k doterajšej hodnote 19 druhú hodnotu 20, je potrebné pôvodnú hodnotu prepísať. Na zmenu DPH nie je potrebné vykonať ročnú uzávierku. Zmenu môžete vykonať aj v tomto roku v prípade, že už nebudete predávať - toto sa týka predovšetkým predaja cez program POKLADŇA.

Evidencia liehu od 1.1.2011

Nová verzia programu SKLAD obsahuje evidenciu liehu v programe SKLAD podľa zákona č.105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z.

Nová verzia obsahuje úpravy umožňujúce tvoriť evidenciu liehu, samotné eletkronické podanie oznámenia o liehu potrebné k fabruáru 2011 bude doplnené v programe v priebehu januára 2011.

Komunikácia s fiškálnymi registračnými pokladnicami EURO

Dopracovali sme komunikáciu programu SKLAD s fiškálnymi registračnými pokladnicami EURO. Komunikáciu je možné použiť podobne ako pri nefiškálnych pokladniciach na:Cena komunikácie s fiškálnymi pokladnicami EURO : 60,- EUR bez DPHDopracovali sme komunikáciu programu SKLAD s fiškálnymi registračnými pokladnicami EURO. Komunikáciu je možné použiť podobne ako pri nefiškálnych pokladniciach na:

  1. OFF-LINE KOMUNIKÁCIU
    EXPORT TOVAROV do pokladnice

Sme pripravení na nový zákon o registračných pokladniciach 289/2008.

Informujeme aktívnych užívateľov a prípadných nových záujemcov o pokladničný systém, že firma TP SOFT, s.r.o. má vo svojom pokladničnom softwari zapracované úpravy vyplývajúce zo zákona 289/2008, ktorého účinnosť začína 1.1.2011. Najdôležitejšou zmenou je ovládanie nových typov fiškálnych tlačiarní k PC a  registračných fiškálnych pokladníc, nových aj upgradovaných.

Postup pre elektronické podanie tlačív výkazov a priznaní z FDF súborov z programov TP SOFT

Pre elektronické podávanie tlačív a priznaní z jednotlivých programov TP SOFT ako je jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo a mzdy sa v programoch vytvárajú súbory FDF, ktoré je možné použiť (podobne ako XML) na naplnenie hodnôt elektronického formulára. Je to spravidla automaticky pri tvorbe originálneho tlačiva PDF, ktoré slúži na tlač originálneho tvaru tlačiva.

Priznanie DPH pre rok 2010

Nové verzie programu JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO a PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO obsahujú nové priznanie DPH platné pre rok 2010, s čím súsvisí aj zadávanie zmenených číseil riadkov priznania v dokladoch. Viac čítajte v sekcii NOVINKY-ZMENY.

Nahrávanie dokladov nového roku bez nutnosti vykonania uzávierky - Nastavenie číslovania dokladov pre nový rok

Pre nahrávanie dokladov nového roku nie je potrebné v programoch TP SOFT vykonávať ročnú uzávierku (s výnimkou programu MZDY), ani zavádzať nový rok funkciou Služby - Výber firmy, alebo roku (pretože by neprešli počiatočné stavy). Je možné plynule začať nahrávať doklady z nového roku, jedine je potrebné nastaviť ČÍSLOVANIE DOKLADOV.  Až po úplnom dokončení starého roku vykonáte ročnú uzávierku. Postup zmeny číslovania v jednotlivých programoch:
 
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
1.
Syndikovať obsah